Week van de Filantropie van start

23 april 2018, 06:05
De Week van de Filantropie: van 23 tot en met 27 april
De Week van de Filantropie: van 23 tot en met 27 april
Nederland Filantropieland heeft de Week van de Filantropie in het leven geroepen. Met diverse activiteiten wil de koepel een bijdrage leveren aan een gezond filantropieklimaat in Nederland. De Week van de Filantropie start vandaag en duurt tot en met 27 april.
 
Er wordt aandacht gevraagd voor tal van initiatieven. Een van de projecten die tijdens De Week van de Filantropie nader wordt geïntroduceerd is het Moresprudentieplatform. Dat platform wordt een orgaan waar de toezichthouder, het normstellend orgaan, de brancheorganisaties, goededoelenorganisaties, begunstigden en donateurs cases in kunnen brengen voor bespreking. 
 
Activiteiten 
Daarnaast maakt Nederland Filantropieland haar plannen bekend over een aantal activiteiten die zich richten op de Raden van Toezicht in de goeddoelensector. Zo wordt in samenwerking met De Dikke Blauwe een onderzoek gestart naar de samenstelling van de Raden van Toezicht in de sector. In samenwerking met enkele werving- en selectiebureaus worden speciale diensten ontwikkeld die zich richten op een evenwichtige samenstelling van Raden van Toezicht en er wordt een aantal kennisproducten ontwikkeld speciaal voor toezichthouders die hen snel inzicht geven in de belangrijkste fact & figures in de filantropische sector. Leden van Nederland Filantropieland worden aangemoedigd om hun kennis, met name op het terrein van marketing en fondsenwerving, ook als toezichthouder in te zetten.
 
Dag van de Filantropie
Uiteraard is er tijdens de Week van de Filantropie ook aandacht voor onderwijs en dan met name via het symposium van de VU tijdens 'De Dag van de Filantropie'. 
gerelateerde items