VFI blijft minister in de gaten houdenVerhagen wil Bel-me-niet-register verbeteren

6 juni 2012, 09:41
VFI blijft minister in de gaten houdenVerhagen wil Bel-me-niet-register verbeteren
VFI blijft minister in de gaten houdenVerhagen wil Bel-me-niet-register verbeteren
In antwoord op Kamervragen van Kamerlid Van Dam (PvdA) heeft minister Verhagen laten weten verbeteringen te willen doorvoeren met betrekking tot het bel-me-niet-register. Gebruikers zullen beter worden geïnformeerd over de regels van het register. Ook wordt onderzocht of de periode waarin bedrijven met klanten mogen bellen aan een termijn kan worden gebonden.

“Ik wil in samenspraak met de beheerder verbeteringen aanbrengen in het huidige beleid”, schrijft Verhagen. Zo moet duidelijker gemaakt worden wat het recht van verzet inhoudt. Ook kijkt Verhagen naar de telefoontjes van bedrijven en organisaties waarmee al langere tijd geen contact is geweest. “Ik ga daarom bekijken of het mogelijk is om hieraan een termijn te verbinden”, belooft Verhagen.

Blijvend fondsenwervingskanaal
Eerder meldde Verhagen nog zeer tevreden te zijn over het bel-me-niet-register. Hij zag bovendien geen causaal verband tussen de ontwikkeling van de inkomsten van goede doelen en het bel-me-niet-register. VFI legt zich voorlopig bij antwoorden van de minister neer. “VFI erkent dat het bel-me-niet-register blijkbaar voorziet in een maatschappelijke behoefte en een gegeven is. Echter, het register en telemarketing kunnen voor goede doelen een blijvend fondsenwervingskanaal zijn”, aldus een woordvoerder van VFI.

Aandachtspunten
Volgens VFI zijn daarbij de volgende aandachtspunten van belang:

  • een beter gebruik van de deelblokkade voor goede doelen, zodat duidelijk is dat zij uitgezonderd kunnen worden;

  • verdere kostenbeperking voor het gebruik van het register;

  • het behoud van de mogelijkheid om bestaande relaties telefonisch te benaderen (wat blijkens de antwoorden van de minister al de opzet lijkt te zijn);

  • het blijvend uitzonderen van marktonderzoek (ook dit noemt de minister in zijn antwoorden);

  • het voorkomen van (verdere) wettelijke beperkingen voor andere kanalen voor fondsenwerving.


  •  

VFI: “We blijven het dossier volgen. Zo is de brief van de minister naar aanleiding van de rapportage over de effecten van het bel-me-niet-register nog niet behandeld. Dat houden we in de gaten.”
gerelateerde items