Donorrelatie vraagt om betrokkenheid van alle stakeholders

6 juli 2017, 06:00
Breder draagvlak met alle stakeholders is nodig om donorrelatie echt centraal te stellen
Breder draagvlak met alle stakeholders is nodig om donorrelatie echt centraal te stellen
Filantropie-wetenschapper dr. Pamala Wiepking staat in een ingezonden opiniestuk voor De Dikke Blauwe stil bij het recente initiatief om een belangrijk rapport uit het Verenigd Koninkrijk onder de aandacht te brengen van de Nederlandse goede doelensector. Dat rapport is in het VK bottom up ontstaan uit urgentie over een reeks fondsenwervingsschandalen. Het thema van de donorrelatie nu topdown lanceren in Nederland, waar ook minder directe urgentie is, kan een gemiste zijn. Het initiatief verdient breed draagvlak met alle stakeholder, betoogt Wiepking.  

Wiepking schrijft:

'Op 22 juni lanceerden Reinier Spruit & Nassau Fondsenwerving de Nederlandse vertaling van het rapport van de Commission on the Donor Experience, een Brits initiatief van Ken Burnett en Giles Pegram. Het is prachtig dat dit belangrijke rapport zo ook onder de aandacht wordt gebracht van Nederlandse medewerkers in de goede doelensector. Want dit rapport is bijzonder relevant, voor goede doelen over de hele wereld en dus ook in Nederland.
 
Een van de belangrijkste uitkomsten van mijn onderzoek met filantropie onderzoekers over de hele wereld is dat vertrouwen in goede doelenorganisaties (bijna) overal onder druk staat.[1] Daarnaast hebben we bij de presentatie van de laatste cijfers van Geven in Nederland gezien dat de inkomsten uit fondsenwerving onder particulieren in Nederland de komende periode sterk onder druk zal komen te staan. Een steeds kleinere groep van (zeer) religieuze donateurs zorgt ervoor dat op geaggregeerd niveau de inkomsten uit fondsenwerving stabiel lijken, maar iedereen met een beetje verstand van demografie weet dat dit geen duurzame bron van financiering is.[2] Daarnaast is tussen 1999 en 2015 het percentage van het Bruto Nationaal Product dat Nederlandse huishoudens aan goede doelen geven met twintig procent afgenomen.[3]
 
Bestaande financieringsstructuur niet voldoende
Een combinatie van afnemend vertrouwen in goede doelen en een steeds kleiner wordende groep donateurs die via de traditionele kanalen geven zal er op termijn voor zorgen dat voor veel goede doelenorganisaties de bestaande financieringsstructuur niet voldoende zal zijn om op het huidige niveau te blijven werken. Veel organisaties zullen onder druk komen te staan, zowel met betrekking tot de financiering van de interne organisatie als financiering van projecten. Zeker met betrekking tot de werving van private bijdragen onder huishoudens is het noodzakelijk dat huidige strategieën onder de loep worden genomen en worden aangepast aan de wensen en behoeften van deze donateurs.
 
Veel goede doelenorganisaties schenken (te) weinig aandacht aan de kwaliteit van de relatie met hun donateurs. De focus ligt veelal bij acquisitie en niet bij retentie van donateurs. Organisaties weten slecht wat de wensen en behoeften van (bestaande) donateurs zijn. En dit verbeteren is precies waar het rapport van de Commission on the Donor Experience op inzet:
 
‘The aim of the Commission on the Donor Experience is to support the transformation of fundraising, to change the culture to a truly consistent donor-based approach to raising money. It is based on evidence drawn from first hand insight of best practice. By identifying best practice and capturing examples, we will enable these to be shared and brought into common use. In doing this we will engage the experience and wisdom of a great many of the very best practitioners in their field as well as the experience of donors themselves. Our report will be richer in content than any previous study and as a result set the stage for many years to come.’ (bron: https://www.donor-experience.com/Pages/Category/about-us)
 
Niet nieuw
Dit is geen nieuwe boodschap, een van de grondleggers van de Commission on the Donor Experience, Ken Burnett, schreef meer dan vijfentwintig jaar geleden al het invloedrijke boek Relationship Fundraising. En ook marketing professor Adrian Sargeant en collega’s van het University of Plymouth Centre for Sustainable Philanthropy verspreiden deze boodschap al jaren, onder andere in een recentelijk gepubliceerd rapport over relationship fundraising, dat zeer de moeite van het lezen waard is.[4]'
 
[1] Wiepking, P. & Handy, F. 2015. The Palgrave Handbook of Global Philanthropy. Palgrave MacMillan: Hampshire, UK.
[2] Zie bijvoorbeeld Figuur 3 in deze blog van René Bekkers over de resultaten van 20 jaar Geven in Nederland.
[3] Bekkers, R., De Wit, A. & Wiepking, P. (2017). Jubileumspecial: Twintig jaar Geven in Nederland. In: Bekkers, R. Schuyt, T.N.M., & Gouwenberg, B.M. (Eds.). Geven in Nederland 2017: Giften, Sponsoring, Legaten en Vrijwilligerswerk. Amsterdam: Lenthe Publishers.
[4] Sargeant, Adrian, Jen Shang and Ian Macquillin. 2016. Relationship Fundraising: Where do we Go from Here. Plymouth, UK: Rogare.
gerelateerde items