Redactie The Fundraiser

Lenthe Crazy Summer Sale: 2 boeken voor €25…. pure tropenkolder!

20 augustus 2018, 13:05
Lenthe Crazy Summer Sale: 2 boeken voor €25…. pure tropenkolder!
Lenthe Crazy Summer Sale: 2 boeken voor €25…. pure tropenkolder!
Lenthe ruimt deze zomerperiode haar boekenmagazijn op. In de actieperiode tot 1 september 2018 kunt u uit ons aanbod hieronder TWEE boeken kiezen. U betaalt slechts €25 inclusief btw, inclusief verzendkosten. Elke combinatie is mogelijk. Bestellen maar! 
 
​Dan ga ik liever op vakantie
Marije van der Meij en Peter Scholten weten op basis van eigen ervaring in de praktijk, onderzoek en advies dat de praktijk van non-profit bepaald niet maakbaar is. Maar dat is geen alibi voor niet onderzoeken, te-kort-door-de-bocht-analyses of het pimpen van resultaten. Ondanks de weerbarstige praktijk van het non-profitbestaan, is vergroten van efficiëntie en effectiviteit wel degelijk mogelijk. Daarvoor geeft dit boek de handvatten. 
Het is een verfrissend, prikkelend en ook praktisch boek voor zowel financiers, bestuurders als uitvoerders in het brede veld van zorg, welzijn, arbeid, sport, cultuur, educatie, milieu en sociale woningbouw. Maar ook voor de goede doelenafdelingen van commerciële bedrijven [MVO-afdelingen of MVO-bedrijven] en allerlei charitatieve fondsen [zowel fondswervende goede doelen als vermogensfondsen], die ook op zoek zijn naar niet-financiële resultaten.
 
Titel                     Dan ga ik liever op vakantie. Over de zin en onzin van maatschappelijke
                              interventies
Auteur                Peter Scholten en Marije van der Meij
Aantal pag.       140
Prijs                    19,95
ISBN                    978 90 754 5866 4

​Goed Geven
Goed Geven is het eerste Nederlandstalige filantropie-handboek dat particuliere grootgevers een complete leidraad geeft voor een strategisch schenkingsplan.
Het handboek bevat praktische tips, inspirerende voorbeelden en een compleet stappenplan om giften in te zetten als 'investeringen' in een betere wereld. Goed Geven wordt gecomplementeerd door checklists, adressenlijsten en praktische informatie.
 
Titel                    Goed Geven
Auteur                Diana van Maasdijk
Aantal pag.       159
Prijs                    32,50
ISBN                   978 90 754 5859 6
 
Management Made Simple
The world's complexity grows exponentially in the 2010s and 2020s. And with it the challenge to management at any level of any organization anywhere. The purpose of this book is to help managers deal with this complexity by offering some simple concepts, models and ideas on topics varying from corporate strategy to organization, leadership and operating performance. The working hypothesis in doing so is that there is only one way of dealing with complexity and that is by making things simple.

In this book Mickey Huibregtsen shares his vision and ideas with next generations of leaders. This book is relevant for managers at any level in any type of organization who aspire to 'see the forest through the trees'.
  
Title                     Management Made Simple
Author                Mickey Huibregtsen
Aantal pag.        171
Price                    19,95
ISBN                    9789491932342
Language           English
 
​Handreiking verantwoord beleggen
Uit recent onderzoek blijkt dat 75 procent van de vermogensfondsen een duurzaam beleggingsbeleid heeft geformuleerd. Bij vijftien procent is het onderwerp nog niet ter sprake gekomen, maar de kans is groot dat het onderwerp de komende jaren bij alle vermogensfondsen op de agenda komt te staan. De Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN), waarbij 350 vermogensfondsen zijn aangesloten, biedt daarom deze Handreiking Verantwoord Beleggen.
Het doel van de handreiking is om vermogensfondsen een bewuste keuze te laten maken over verantwoord beleggen. Daar is niet één recept voor; vermogensfondsen verschillen immers onderling sterk in omvang, organisatie en de specifieke missie en doelstellingen van de organisatie. Dit vereist een eigen keuze en maatwerk in de oplossingen. Dit boekje helpt bij het maken van die keuze, biedt een eenvoudig stappenplan en houvast bij de eerste stap.
 
Titel                     Handreiking verantwoord beleggen. Totaal rendement op vermogen
Auteur                Floris Lambrechtsen (red.)
Aantal pag.        64
Prijs                     10,-
ISBN                    978 90 754 5889 3
 
Geven in Nederland
Geven in Nederland 2017 bevat gegevens en analyses van het geefjaar 2015. In deze elfde uitgave van GIN worden de verschillende soorten bijdragen van huishoudens, individuen, fondsen, bedrijven en goede doelenloterijen in kaart gebracht en samengevoegd tot een macro-economisch overzicht. Nederlanders beperken zich niet tot het geven van geld, zij verrichten ook vrijwilligerswerk op vele maatschappelijke terreinen. In dit boek wordt daarom ook de stand op dat terrein geschetst.
GIN2017 geeft antwoord op de volgende vragen. Vanuit welke bronnen zijn vrijwillige bijdragen aan maatschappelijke doelen afkomstig? Wat is de waarde van de bijdragen van Nederlandse burgers, bedrijven, fondsen en kansspelen? Welke doelen ontvangen hoeveel steun en op elke manieren? Hoe zijn de hoogte en wijze van bijdragen in de afgelopen jaren veranderd? 

Titel                     Geven in Nederland 2017
Auteur                Prof. dr. René Bekkers, prof. dr. Theo Schuyt, drs. Barbara Gouwenberg
Aantal pag.       288
Prijs                     47,50
ISBN                    978 94 624 9251 6

DE SUMMER SALE STOPT OP 1 SEPTEMBER EN OP=OP!

Lenthe Crazy Summer Sale: twee boeken voor 25 euro

Ik kies voor de volgende twee boeken:

Naam
Organisatie
Straatnaam en nummer
Postcode
Woonplaats
E-mailadres
Telefoon

 
gerelateerde items