Toon alles (3)

SHO sluiten nationale actie voor Filipijnen

28 januari 2014, 19:30
SHO sluiten nationale actie voor Filipijnen
SHO sluiten nationale actie voor Filipijnen
Bijna drie maanden na de verwoestende tyfoon Haiyan, sluiten de Samenwerkende Hulporganisaties, waaronder het Rode Kruis, vandaag de actie voor de Filipijnen. De SHO zal mensen niet meer vragen om giften op Giro555 voor dit doel. De teller staat op 36.170.909,41 euro. Van dit bedrag verlenen hulporganisaties twee jaar noodhulp en wederopbouw aan de slachtoffers van tyfoon Haiyan.

Tot 28 februari kunnen mensen geld afkomstig uit al afgeronde of nog lopende acties nog overmaken naar Giro555 voor hulp aan de slachtoffers van de tyfoon. Geld dat na deze einddatum binnenkomt, is bestemd voor een volgende SHO-actie.
Van de opbrengst is maximaal 2 procent gereserveerd voor de dekking van de actiekosten, zoals website en vormgeving. Het overige deel gaat naar de negen SHO-deelnemers die hiervan hulp verlenen in het rampgebied. De organisaties houden het publiek voortdurend op de hoogte van de voortgang van de hulp via de website www.giro555.nl en met geregelde gedetailleerde rapporten. Het eerste rapport verschijnt de eerste week van maart.

Inzetten op alle fronten tegelijk
Hulpverleners zijn volop aan het werk. ‘Het is een gigantische klus. Het duurt nog jaren, voordat de mensen in het gebied weer minimaal op het niveau waren als voorheen’, zegt actievoorzitter Henri van Eeghen, die drie weken na de tyfoon zelf het rampgebied bezocht. Het slechte weer van de afgelopen weken bemoeilijkte de hulp en toont opnieuw hoe noodzakelijk het is om te zorgen dat mensen minder kwetsbaar zijn bij nieuwe rampen. ‘Building back better and safer is onderdeel van het werk van organisaties’.

Hulpverleners zetten in op alle fronten tegelijk: zowel op directe noodhulp in de vorm van voedsel, schoon drinkwater en medische zorg, als op herstel van onderwijs, onderdak, landbouw en visserij. De eerste maanden na de ramp ontvingen mede dankzij geld van Giro555 bijvoorbeeld honderdduizenden mensen voedselpakketten en kregen 400.000 boeren rijstplanten. Ook kunnen duizenden kinderen weer naar school en hebben tienduizenden mensen bouwmaterialen voor tijdelijke behuizing.
gerelateerde items