CBF
Toon alles (1)

'Regeling liefdadigheidsacties' van kracht

10 november 2011, 08:59


AMSTERDAM (10 november) - Het Commissariaat voor de Media heeft de regeling gepubliceerd waaraan media-instellingen moeten voldoen wanneer zij meewerken aan acties van charitatieve organisaties. Het CBF speelt daarbij een rol. 


Het Commissariaat voor de Media, dat zelf spreekt van ‘liefdadigheidsacties' verstaat daaronder ‘een actie waarbij het publiek wordt opgeroepen tot het schenken van geld of goederen of tot het op andere wijze leveren van een bijdrage ten behoeve van een goed doel'. Alle bijdragen aan de actie moeten altijd rechtstreeks ten goede komen aan het betreffende goede doel.


Verbod van dienstbaarheid

Ten aanzien van de betrokkenheid van publieke media-instellingen bij liefdadigheidsacties is het verbod van dienstbaarheid van artikel 2.141 van de wet van toepassing. Dit dienstbaarheidverbod houdt in dat het verboden is dienstbaar te zijn aan het maken van winst door derden, zoals sluikreclame. Als de ingezamelde bijdragen ten goede komen aan een organisatie die in het bezit is van een Keur, Certificaat of Verklaring van geen bezwaar van het Centraal Bureau Fondsenwerving, vormt dit een indicatie dat geen sprake is van overtreding van het dienstbaarheidsverbod.


Het Commissariaat toetst overigens altijd achteraf. Dit betekent dat het Commissariaat aan de hand van media-aanbod in het kader van een liefdadigheidsactie kan beoordelen of dat media-aanbod in overeenstemming was met de wet, het besluit en deze regeling.


Klik hier voor de volledige tekst van de Regeling liefdadigheidsacties.

gerelateerde items