Toon alles (2)

Pas op met cijfers...

8 september 2011, 08:59


Tot de de rij FM-commentatoren en -columnisten behoort ook ondernemer Edwin Schalk. Edwin (41) was tot mei 2011 directeur van Blackbaud Nederland - strategische IT-partner voor non-profitorganisaties - (voorheen RLC) en heeft als leverancier beroepsmatig te maken met non-profit organisaties. Op dit moment is Schalk als interim manager en adviseur aan het werk in o.a. de nonprofit markt. Op persoonlijke titel ventileert hij regelmatig zijn ervaringen in FM Weekly en geeft daarover zijn volstrekt niet neutrale mening.


Kent u deze evergreen en bestseller : ‘How to lie with statistics'? Een leuk geschreven boekje over het gebruik, de zin en onzin van statistiek. Ik moest er aan denken toen ik de 2009 cijfers van het CBF las. De ronkende titel ‘Bestedingen voor goede doelen met ruim € 3 miljard in 2009 het hoogst ooit' maakte dat ik verder ging kijken, aangezien wij allen weten dat 2009 nou niet bepaald economisch het meest florissante jaar was. Hierbij wat zaken die ik opmerkte uit de cijfers van het CBF. Denkt u even met me mee, sans prejudice...


De baten uit fondsenwerving van 2008 naar 2009 zijn afgenomen. Met 4%. Over de 10 jaars periode zijn deze met 44% toegenomen, een trendbreuk dus. Overigens zijn de kosten van ‘werving, beheer en administratie' in dezelfde periode 2000- 2009 met 220% toegenomen. De prijs voor het werven, beheren en administreren van € 1,- aan geefgeld is dus gestegen van € 0,13 in 2000 naar € 0,29 in 2009. Ik vraag me af of het zo is, maar dit is wat de cijfers vertellen.


De overige inkomsten zijn van 2008 naar 2009 met 19% (€ 361 miljoen) toegenomen, hiervoor wordt in het persbericht met name gewezen op de beleggingsresultaten in 2009 die hiervan € 193 miljoen hiervan uitmaken. Wat niet genoemd wordt, maar wel significant, is natuurlijk de toename in subsidies in 2009 van € 80 miljoen.


Dus... de totale toename van de inkomsten van 2008 naar 2009 (van de goede doelen die meegenomen zijn in het onderzoek) bedraagt een afname van € 60 miljoen fondsenwerving plus een toename van € 281 miljoen overige inkomsten (waarvan € 193 miljoen beleggingsresultaten) plus € 80 miljoen verhoging subsidies is € 300 miljoen.


De toename van 2008 naar 2009 in de bestedingen is plusminus 3% ofwel € 97 miljoen. Als je jaar over jaar in de afgelopen 10 jaar kijkt was die toename overigens aanmerkelijk meer, over de gehele meetperiode zelfs 89%. De toename in de bestedingen van 2008 naar 2009 bedraagt dus ruwweg 30% van de extra inkomsten.


Laatste puntje dat mij opviel. 140 ‘waarnemingen' van directiesalarissen, gemiddeld € 90.000,-, gemiddeld 3% gestegen. De CBS loonindex zit al heel lang op of onder de 1,5%. Het dubbele dus van het gepubliceerde indexcijfer. Hmmmmm...


Je zou dan ook, op basis van dezelfde set met gegevens, kunnen zeggen dat hetzelfde persbericht ook een andere titel had kunnen hebben, zonder de huidige titel overigens tekort te doen: Goede doelen keerden 30% van de toename in inkomsten in 2009 uit aan doelstelling en verhogen de directiesalarissen met het dubbele van het landelijk gemiddelde.

gerelateerde items