Ophef over donateurgegevens

3 augustus 2015, 10:25
Privacy donateurs is in het geding.
Privacy donateurs is in het geding.
Klantrelatiebureau en adressenmakelaar Focum uit Zwolle zou de gegevens van vier miljoen donateurs van ruim dertig goede doelen, waaronder Parkinson Fonds, Wereld Kinderfonds, Werelddorpen voor kinderen en Amazonekinderen, te koop hebben aangeboden zonder dat de goede doelen dit wisten. Met deze beschuldiging kwam dagblad De Telegraaf. Volgens deze krant overweegt onder andere Parkinson Fonds nu juridische stappen te ondernemen tegen Focum.

Focum uit Zwolle, dat diverse adressenbestanden te koop aanbiedt, treedt op als tussenpersoon namens marketingbureaus die de bestanden van diverse goede doelen beheren. Het bedrijf heeft inmiddels het overzicht met adressenbestanden van zijn website verwijderd en rept met geen woord over de zaak. Focum zou verklaard hebben dat de bestanden afkomstig waren van goede doelen-marketingbureaus, waaronder MindWize uit Hoofddorp. Mindwize ontkent dit volgens De Telegraaf.

‘Onbeschaamd lekker gemaakt”

Aspirant-kopers van de adressen zouden volgens De Telegraaf onbeschaamd lekker gemaakt zijn met beschrijvingen als ’senioren met affiniteit voor goede doelen’ en ’deze mensen zijn erg responsgevoelig’. ‘Hun gevorderde leeftijd wordt daarbij vaak als een pluspunt genoemd: ’het zijn voornamelijk vrouwen, ouder dan 60 jaar’, ’ideaal voor postorder en gezondheid’. ‘In totaal worden er op deze manier vier miljoen adressen van donateurs aangeboden door het bedrijf. Het blijkt een lucratieve handel: ieder adres kost zo’n 0,25 euro voor eenmalig gebruik’, aldus het dagblad.

Geen verwijzing

Parkinson Fonds overweegt volgens De Telegraaf nu juridische stappen te ondernemen tegen Focum. ‘Hier klopt helemaal niets van. Wij hebben totaal geen toestemming gegeven’, wordt directeur Kruijff geciteerd. Op haar website verwijst Parkinson Fonds niet specifiek naar het vermeende misbruik van haar donateursgegevens en de ophef rondom Focum, maar schrijft o.a.: ‘Persoonlijke gegevens van leden, donateurs en belangstellenden worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Wordt u donateur van het ParkinsonFonds, dan kunt u er zeker van zijn dat uw gegevens niet verhuurd of verkocht worden.’

CBP

Volgens toezichthouder College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) staat het de goede doelen in principe vrij om te handelen in de eigen adressenbestanden. ‘Zolang zij dat maar melden aan de donateurs en men daartegen in verzet kan komen’, aldus een woordvoerster van de privacywaakhond, die echter niet wil reageren op bovenstaande voorbeelden van De Telegraaf. Een ander verhaal wordt het volgens haar als er persoonlijke eigenschappen aan het adressenbestand zijn toegevoegd. Zo greep het CBP vorig jaar in bij de uitgeverij van het Reformatorisch Dagblad, dat het eigen adressenbestand verkocht, terwijl daaruit de geloofsovertuiging van betrokkenen herleid kon worden.

Third Sector-onderzoek

Uit een recent Engels onderzoek van het vakblad Third Sector onder ruim duizend donors blijkt dat bijna tweederde van de donateurs en bijna driekwart van de 65-plussers zich ernstig zorgen maken als goede doelen hun gegevens aan derden zou doorgeven voor fondsenwervings-of marketingactiviteiten. Vorige maand kondigde Save the Children in Engeland al aan dat het telefonische ‘cold calling’  heeft verboden en dat het haar donateursgegevens niet meer zal delen met (direct) marketingbureaus. Intussen klinken er al geluiden vanuit de politiek, o.a. van de Conservatieve MP Nigel Evans, om het delen van donorinformatie met andere goede doelen of organisaties geheel te verbieden.

Reactie VFI

VFI, brancheorganisatie van goede doelen, heeft als standpunt dat ‘gegevens van donateurs niet misbruikt mogen worden. Persoonsgegevens van donateurs mogen niet anders gebruikt worden dan met donateurs is afgesproken. Als persoonsgegevens worden doorverkocht zonder dat de goede doelen en de donateurs dit weten, is dit een kwalijke zaak. Goede doelen die lid zijn van VFI, hechten grote waarde aan de relatie met hun donateurs en hechten daarom veel belang aan zorgvuldigheid en transparantie’, zo meldt de koepel op haar website.

De verklaring luidt verder: ‘Goede doelen die lid zijn van VFI, houden zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en gaan zorgvuldig om met de gegevens van hun donateurs. De wet bepaalt dat organisaties gegevens van, in dit geval donateurs, alleen mag verwerven en verder verwerken als daar een goede reden voor is of als de donateur daar zelf toestemming voor geeft. Ook het CBF (Centraal bureau voor Fondsenwerving), die als onafhankelijk toezichthouder keurmerken toekent, stelt in de beoordelingscriteria dat gegevens uit donateursbestanden niet zonder toestemming van de donateur aan derden beschikbaar mogen worden gesteld. Alle leden van VFI hebben een CBF-keur. Goede doelen hebben de plicht om zorgvuldig met gegevens van donateurs om te gaan en doen dit ook. De in het artikel genoemde goede doelen zijn geen van allen lid van VFI.  VFI zal haar leden informeren over deze kwestie en benadrukken dat zorgvuldigheid en transparantie rondom persoonsgegevens van groot belang is. Hoe er wordt omgegaan met persoonsgegevens moet onderdeel uitmaken van de afspraken die goede doelen maken met marketing- en wervingsbureaus.’

Ophef over verkoop Goede Doelen Test

Het thema van privacygevoeligheid van donateursgegevens was eind juli al reden tot ophef door de verkoop van de Nationale Goede Doelen Test aan het Haarlemse wervings- en promotiebureau Pepperminds. Pepperminds werft onder andere donateurs voor goede doelen op evenementen, langs de deur, op straat, op de winkelvloer en beurzen. Maar ook via telemarketing, online en door middel van crossmediale wervingsconcepten. Potentiële donateurs die de test invullen, verstrekken onder andere hun adresgegevens. Ook moeten deelnemers aan de test aanvinken dat ze er geen bezwaar tegen hebben dat er contact met ze wordt opgenomen voor mogelijke donateurschappen. Volgens de verkoper (en bedenker) van NGDT Bart Hartman is contractueel vastgelegd dat donateurgegevens niet misbruikt mogen worden.

Persoonsgegevens

Over de overname door Pepperminds staat nu de volgende informatie op de homepage van NGDT: ‘De laatste jaren werden er via de site slechts enkele duizenden euro’s per jaar gedoneerd . Daarom is marketing bureau Pepperminds sinds juli 2015 de drijvende kracht achter het platform. Ons doel om dit mooie initiatief nieuw leven in te blazen.’ Over de wijze waarop Pepperminds dit wil gaan doen, is het volgende te lezen op de website van NGDT: ‘Sinds juli 2015 is Pepperminds, als nieuwe drijvende kracht achter de nationale goede doelen test, gestart met vernieuwen van de website. In de testfase willen we proberen om veel meer consumenten dan de laatste jaren het geval was te helpen bij het vinden van een goed doel dat bij ze past. De eenmalige donaties die via de website worden gegeven gaan net als altijd voor de volle 100% naar de organisaties van jouw keuze. De persoonsgegevens die in de testfase (juli en augustus 2015) worden versterkt zullen niet worden gebruikt om mensen te benaderen en niet worden doorverkocht aan derden. Ook Pepperminds zelf zal deze gegevens niet gebruiken voor commerciële doeleinden. Als Pepperminds in een later stadium ideeën wil testen waarbij we de gegevens wel willen gebruiken, dan zullen we dit op de site duidelijk kenbaar maken zodat iedereen precies weet wat er met zijn gegevens gebeurt. In alle gevallen zullen we respectvol met je gegevens omgaan. Zelf zijn we in eerste plaats ook gewoon consument en mens. Bij Pepperminds begrijpen we dat we zuinig moeten zijn op onze gasten.’

 

 

 

 
gerelateerde items