Non-profit maakt stap naar online fondsenwerving

4 juni 2014, 07:51
Non-profit maakt stap naar online fondsenwerving
Non-profit maakt stap naar online fondsenwerving
PIF Research heeft dit jaar onderzoek gedaan naar vijf thema’s in de goede doelensector: crowdsourcing, corporate partnerships, local fundraising, Open Data/IATI en human resources. De resultaten van crowdsourcing, online fundraising & social media zijn inmiddels bekend en een grote meerderheid van de ondervraagden geeft aan dat online fondsenwerving steeds belangrijker wordt.

Maar liefst 83 procent van de ondervraagden is die mening toebedeeld. 31 procent van de organisaties geeft daarbij aan van plan te zijn mensen aan te nemen om deze online fondsenwervingsstrategie te realiseren. Daarnaast geeft 40 procent van de ondervraagden aan dat het toenemende gebruik van online fondsenwerving reden is het huidige organisatiemodel hierop aan te passen.

Inkomsten uit online fondsenwerving nemen toe
Uit PIF Research van vorig jaar bleek al een forse verschuiving van de inkomstenstroom. In 2013 hoorde geen van de ondervraagden bij de categorie 40-60 procent. In 2014 is dit 4 procent, na 2017 denkt 10 procent dit percentage uit online fondsenwerving te verkrijgen. Verwacht wordt dat online fondsenwerving belangrijker wordt binnen de algehele fondsenwerving. 11 procent denkt zelfs na 2017 meer dan 60 procent van de algehele fondsenwerving uit online fondsenwerving te verkrijgen.

Social media
Op de stelling ‘De social mediastrategie is volledig geïntegreerd in organisatie’ antwoordde 28 procent met ‘eens’. Ondanks dat 80 procent van de organisaties aangeeft actief te zijn op social media, blijkt vervolgens de social mediastrategie bij 47 procent niet volledig te zijn geïntegreerd.
55 procent van de organisaties geeft aan dat social media een belangrijke rol speelt in campagnes. Slechts 30 procent van de organisaties zet social media ook in voor het werven van fondsen.

Ook blijkt dat 71 procent geen apart team voor social media heeft binnen de organisatie.  Als eerder aangegeven is 80 procent van de organisaties actief op het gebied van social media. 19 procent heeft hier een apart team voor. Was vorig jaar 69 procent tevreden met de manier waarop de organisatie social media gebruikt, is dit nu gedaald naar 35 procent. Dit zou te wijten kunnen zijn aan de daling van 60 procent naar 42 procent over de duidelijkheid van de visie van de organisatie met betrekking tot social media Desondanks overweegt slechts 10 procent binnenkort een team voor de online activiteiten te realiseren.

Crowdsourcing
Bijna de helft van de ondervraagden (47 procent) is het eens met de stelling dat crowdsourcing community tool voor non-profits wordt. Op dit moment geeft 13 procent van de organisaties aan dat de input vanuit community/crowdsourcing erg relevant is voor de organisatie. Voor de overgrote meerderheid is dit momenteel nog niet het geval (47 procent), maar verwacht wordt door dezelfde organisaties dat dit in de toekomst sterk stijgt.  
Opvallend is dat het voor 50 procent van de ondervraagden nog onduidelijk is wat de voordelen kunnen zijn van het gebruik van crowdsourcing door de organisatie.

Meer dan helft (52 procent) maakt ook gebruik van crowdsourcing/funding platformen. Slechts 10 procent van de organisaties heeft een concrete strategie met betrekking tot het gebruik van crowdsourcing. 17 procent heeft momenteel geen strategie, maar wel plannen om een protocol in de toekomst te ontwerpen. Het percentage dat binnenkort een platform voor crowdfunding/sourcing wil gebruiken is t.o.v. 2013 gestegen van 33 procent naar 52 procent in 2014.
gerelateerde items