NLFL stilt enorme kennishonger van fondsenwervers

26 september 2017, 10:00
Het tweede Live Kennis Event van branchevereniging en kennisplatform Nederland Filantropieland afgelopen donderdag 21 september bleek opnieuw een schot in de roos. 
Het tweede Live Kennis Event van branchevereniging en kennisplatform Nederland Filantropieland afgelopen donderdag 21 september bleek opnieuw een schot in de roos. 
Het tweede Live Kennis Event van branchevereniging en kennisplatform Nederland Filantropieland afgelopen donderdag 21 september bleek opnieuw een schot in de roos. Meer dan honderd fondsenwervers (150) bezochten de vele kennissessies in Het Huis voor de Gezondheid in Amersfoort om hun evidente kennishonger te stillen. Die sessies werden gegeven door een groot aantal fundraising-experts, van wie het overgrote deel ook al hun kennis had gedeeld via de webinars van NLFL: een instant-succes dat nu wordt uitgebouwd met zogenoemde Expert-programma’s.
 
Er is veel aan de hand in fondsenwerversland. Het vak staat onder druk, omdat een aantal traditionele wervingsmethoden nadrukkelijk tegen de grenzen van publieksacceptatie aanloopt. Excessen hebben in het Verenigd Koninkrijk al geleid tot een heuse nationale crisis met scherp dalende inkomsten, maar ook met een reactie vanuit het vak: The Commission on the Donor Experience. Het is een initiatief van de Engelse fundraising-expert Ken Burnett om de donateur (weer) nadrukkelijk centraal te stellen.
 
Goede voorbeelden in de praktijk brengen
Hoewel er in Nederland nog niet sprake is van een echte fondsenwervingscrisis zoals in het VK, zijn de voortekenen niet gunstig en heeft het Britse voorbeeld hier al wel navolging gekregen in de vorm van een manifest en een beweging onder de titel De toekomst van fondsenwerving. Initiatiefnemers zijn Reinier Spruit en Nassau Fundraising, dat in de persoon van Hans Broodman op het Live Kennis Event een toelichting gaf. Broodman: ‘We willen graag een brede beweging in het vak op gang brengen, waarin de donateur weer centraal komt te staan in alle programma’s. Donateurs zijn er wel vaak onderdeel van, maar niet het echte middelpunt.’ Op de vraag van gelegenheidsinterviewer Ronald Provoost wat de nieuwe beweging nu feitelijk wil bereiken, antwoordde Broodman: ‘Er is al veel kennis beschikbaar, maar die moeten we willen delen met elkaar. We nodigen daarom alle vakgenoten uit om te komen met goede voorbeelden, zodat we die ook in de praktijk kunnen brengen.’
 
‘Open software’
Kennisdeling is duidelijk een kernthema waarvoor ook Nederland Filantropieland heeft gekozen. Voorzitter Fons van Rooij benadrukte nog eens welke opdracht zijn organisatie had meegekregen op de launching meeting in het Rijksmuseum in februari: ‘Verbinding zoeken met de samenleving.’ Dat advies stond en staat met stip op nummer één bij de koepel die afscheid heeft genomen van de traditionele, gesloten verenigingsvorm en die de ambitie heeft als kennis- en inspiratieplatform de filantropie en fondsenwerving in Nederland op een hoger niveau te tillen. Aan die ambitie geeft NLFL onder meer invulling met een breed en laagdrempelig aanbod van webinars, die vanaf de eerste dag een groot succes bleken. Programma-manager Baukje Stam heeft geen enkele moeite experts te vinden die hun kennis willen delen. Die houding past in een tijd en bij een generatie die op een andere wijze aankijkt tegen het bezit van kennis: niet iets om defensief en krampachtig af te schermen, maar juist om, zelfs actief, te delen. Een vorm van ‘open software’ die uiteindelijk voor iedereen profijtelijk is en, laten we eerlijk zijn, ook praktisch niet meer te monopoliseren in het digitale tijdperk.
 
Breed aanbod
De kennishonger van de deelnemers aan het Live Kennis Event was bijna voelbaar. In Het Huis voor de Gezondheid, het Amersfoortse onderkomen van o.a. Long Fonds en Alzheimer Nederland, hingen de deelnemers in de diverse vergader- en kantoorruimtes soms met de benen buitenboord in de vele parallelsessies. Er was een breed aanbod van onderwerpen met voor elk wat wils, waaronder: e-mailmarketing en marketing automation, grote giftenwerving, sponsoring en strategische samenwerking met bedrijven, social media, crowdfunding en ook institutionele fondsenwerving.
 
Expertprogramma’s
Dat laatste onderwerp is een opmaat naar een nieuw type kennisaanbod van NLFL: de zogenoemde Expertprogramma’s, ontwikkelprogramma’s waarbij fondsenwervers stap-voor-stap naar een concreet kennis- of competentiedoel toewerken in een combinatie van bijvoorbeeld webinars, personal coaching en live bijeenkomsten. Zo start op 10 november het Expertprogramma ‘Werving bij institutionele en vermogensfondsen in binnen- en buitenland’ onder leiding van Deny de Jong en Han Valk. Vanaf 25 januari volgend jaar komt daar het Expertprogramma ‘Crowdfunding’ o.l.v. Kristel Casander en Marc Schoutens bij.
 
Een hoopvol teken
De kennishonger van de deelnemers is een hoopvol teken voor een vak waar iedereen extra aan de bak moet. Niet alleen om het draagvlak voor de eigen organisaties te verbreden en te verduurzamen in een hoogdynamische omgeving, maar ook voor het collectieve aanzien van fondsenwerving in Nederland. Dat een initiatief om de donateur weer centraal te stellen urgent is, laat zien dat in er in de afgelopen decennia klaarblijkelijk te veel perverse prikkels zijn geweest om van dat evidente rechte pad af te geraken. Hoe groot het zelfreinigend vermogen is van de branche, zal mede afhangen van de wil en het vermogen om kennis over hoe het wél moet met elkaar te delen.  
 
Sessieleiders Live Kennis Event 2017: Daan Schmidt, Marlou van Campen, Sandra Krens, Kristel Casander, Hans Broodman en Vera Peerdeman, Boudewijn Koopmans, Johanna Vermeulen, Danny Wouters en Philip van Aerssen, Han Valk en Deny de Jong, Robbert Bodegraven en Rob Beltman.
 
Meer informatie over webinars & Expertprogramma’s: info@nlfl.nl of website NLFL.
 
Meer over ambities NLFL: klik hier.
Meer over ‘De toekomst van fondsenwerving’: klik hier.
 
gerelateerde items