Toon alles (1)

Nieuwe regels voor werving op straat en aan de deur

23 januari 2016, 22:11
Direct dialogue moet aan nieuwe regels voldoen
Direct dialogue moet aan nieuwe regels voldoen
Met ingang van dit jaar is in de Nederlandse Reclame Code de Reclame Code Fieldmarketing opgenomen met daarin de regels voor straatwerving en werving aan de deur. Verenigd in de DDMA zijn energieleveranciers, uitgevers, telecombedrijven en goede doelen gezamenlijk tot deze regels gekomen.

In de code staat onder meer dat een fieldmarketeer duidelijk moet aangeven voor wie hij werft en dat hij geen aanbiedingen mag doen aan consumenten van wie hij vermoedt dat zij onder de zestien jaar zijn. Daarnaast worden de tijdstippen waarop men aan de deur mag werven aangeduid.

Respecteren bestaande Bel-niet-aan stickers
Ook geeft de code handen en voeten aan het zogenaamde’ recht van verzet’: iedere consument moet zich kunnen vrijwaren van deze communicatie. De code erkent de bestaande Bel-niet-aan stickers van onder meer Kassa en de Consumentenbond.

Toezicht
De Reclamecode Fieldmarketing is 1 januari 2016 in werking getreden. Dit betekent dat er een tweetrapsraket ontstaat voor toezicht en handhaving op basis van klachten. Indien een consument vindt dat hij bij de inzet van fieldmarketing door een goed doel onheus bejegend is en/of dat de bepalingen in de Code niet zijn nageleefd, zal hij/zij zich met de klacht eerst moeten wenden tot het betreffende goed doel of het bureau dat door het goed doel is ingeschakeld. Indien er geen bevredigend antwoord is, kan in tweede instantie een klacht ingediend worden bij de Stichting Reclame Code.

De komende periode investeren de Stichting Reclame Code en de DDMA in het voorlichten van de sector.
 
gerelateerde items