Toon alles (2)

Nieuwe Code Telemarketing actief op 1 juli

12 april 2012, 08:59

AMSTERDAM (12 april) - Op 1 juli treedt de herziene Code Telemarketing in werking. In de Code worden de regels voor telemarketing verduidelijkt en aangescherpt voor commerciële telefoongesprekken. Stichting Reclame Code (SRC) gaat toezicht houden op naleving.

Met de herziene Code is er een eenduidige standaard voor het commercieel bellen. In de Code staat onder meer dat een telemarketeer duidelijk moet aangeven namens welke organisatie hij belt en dat hij geen aanbiedingen mag doen aan consumenten van wie hij vermoedt dat zij onder de zestien jaar zijn. Ook worden de tijdstippen waarop men mag bellen aangeduid.

Bel-me-niet-register
Daarnaast geeft de Code aan wanneer en hoe een organisatie het Recht van Verzet en het Bel-me-niet-register moet aanbieden, bijvoorbeeld in het geval van een terugbelafspraak. En geeft de Code handvatten voor het aankondigen van het uitschrijfbandje (IVR) door de telemarketeer. Als een organisatie de regels niet naleeft, kunnen consumenten een klacht indienen bij de Stichting Reclame Code.

“Onduidelijkheid wegnemen”
“Met de code hebben we op een praktisch manier invulling gegeven aan het wettelijke kader. Wij krijgen veel vragen uit de branche over de toepassing en implementatie van de regels. Door helder in de Code Telemarketing toe te lichten hoe men in de praktijk de regels moet toepassen hopen wij deze onduidelijkheid weg te nemen”, aldus Diana Janssen, directeur van de DDMA, een van de initiatiefnemers van de code.

Voorlichtingsbijeenkomst
DDMA geeft een gratis voorlichtingsbijeenkomst op donderdag 26 april. 

gerelateerde items