‘Martiale propaganda’

5 juni 2014, 04:00
Hyper-emo-marketing.
Hyper-emo-marketing.
Literatuurwetenschapper en onderzoeker Hans August den Boef ventileerde deze week een zeer interessante mening in de Volkskrant over de wijze waarop goede doelen als KWF en ALS geld inzamelen voor voorlichting en onderzoek. Den Boef noemt het ‘martiale propaganda’, waarbij dodelijke ziektes worden geframed als vormen van ‘oorlogvoering’ en ‘topsport’. Die vergelijking gaat volgens Den Boef ‘even mank als een koe die in het abattoir door de poten zakt’. Want, zo stelt Den Boef: ‘Verliezers krijgen bij kanker geen herkansing, zoals echte topsporters. Want ze zijn 'inmiddels overleden'.’

Er is veel te zeggen voor deze kritiek op de inmiddels razend populair geworden ‘emo- of belevingscampagnes’. De oversimplificatie laat ogenschijnlijk weinig ruimte voor andersdenkenden: wie niet ‘opstaat tegen kanker’ is klaarblijkelijk geen ‘vechter’ of ‘topatleet’. De kunstmatig opgeschroefde sfeer van competitie vertoont daarbij inderdaad ‘religieuzerige trekken’.

Volgens Den Boef zou eigenlijk de overheid in onderzoek naar dodelijke ziektes het voortouw moeten nemen: ‘Maar onze overheid treedt liever terug, zodat de financiering moet komen van de goede doelen.’

Die constatering getuigt van weinig historisch benul.

Er is helemaal geen ‘terugtredende overheid’: de KWF’s van deze wereld zijn al lang geleden opgericht omdat burgers zagen dat de overheid hier nooit een leidende rol kon of wilde spelen. Ongeacht economische welvaart of politieke richting. Dit is het domein waar burgers voor burgers zorgen. En dat doen ze op hun eigen manier: niet zoals een neutrale overheid, maar als uiterst partijdige civil-society-organisaties. Het doel: zoveel mogelijk geld ophalen. De middelen: misschien niet ieders ‘cup of tea’, maar wel zeer effectief.

Anders dan bij de democratisch gekozen overheid, die alle Nederlanders tot haar donateurs rekent middels de blauwe envelop, kunnen wij in volledige vrijheid ‘stemmen met onze portemonnee’. Den Boef heeft dus alle gelegenheid om vrijwillig bij te dragen aan organisaties die op een andere manier steun verwerven voor hun goede doel, dan door de ‘martiale propaganda’ die hij zo verafschuwt. In het aangezicht van een dodelijke ziekte - van jezelf of van naasten – heeft iedereen recht op zijn eigen martialiteit. Dat wil zeggen: zonder uitsluiting of veroordeling van anderen.
gerelateerde items