Marjolein de Rooij: fondsenwerving als Nederlands exportproduct

4 april 2013, 04:00
Marjolein de Rooij: fondsenwerving als Nederlands exportproduct
Marjolein de Rooij: fondsenwerving als Nederlands exportproduct
Investeer nu in fondsenwerving in opkomende economieën, schrijft Marjolein de Rooij, voormalige woordvoerder van minister Koenders en adviseur op het gebied van internationale fondsenwerving in een bijdrage in ViceVersa. Naast watermanagement en mensenrechten kan Nederland op nog een ander kennisgebied een grote bijdrage leveren aan ontwikkelingslanden: fondsenwerving.

‘In opkomende economieën als India, Brazilië, maar ook in landen als Nigeria zijn de mogelijkheden voor fondsenwerving ongekend en vooralsnog onbenut. Laten we de unieke Nederlandse kennis gebruiken om ook in deze landen donateurs te vinden voor ontwikkelingssamenwerking’, vindt De Rooij. Nederland heeft volgens De Rooij veel ervaring opgedaan met diverse vormen van fondsenwerving. En die kennis moeten we inzetten in ontwikkelingslanden.

Eigen belang
Volgens De Rooij zijn er drie belangrijke redenen om te investeren in fondsenwerving in ontwikkelingslanden. ‘In de eerste plaats is het in ons eigen belang omdat anders het draagvlak voor OS in Nederland verder afkalft. De tweede reden is simpel: inkomsten. Zolang er nog steeds kinderen doodgaan van de honger is er werk aan de winkel. En de derde, misschien wel de meest belangrijke, reden is onafhankelijkheid. Lokale ontwikkelingsorganisaties die onafhankelijk van hun subsidiegever in rijke Westen zelf bepalen welke activiteiten zij uitvoeren, met wie en waarom.’

‘Kennisgebied exporteren’
‘De Nederlandse overheid zou er goed aan doen om dit kennisgebied te exporteren naar opkomende economieën. Al jaren staat capaciteitsopbouw, kennisoverdracht centraal in alle subsidievoorwaarden. Wordt het nu dan niet eens tijd dat een lokale organisatie leert hoe zij haar eigen achterban informeert en betrekt bij het werk? Hoe zij geld vraagt voor lokale projecten? Op welke manier zij dit het beste kan doen en wat het meest kansrijk is?’

Onafhankelijk functioneren
‘Voor daadwerkelijke, duurzame ontwikkeling moeten landen onafhankelijk kunnen functioneren. Hiervoor zijn drie elementen essentieel: de overheid, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. De nieuwe minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenleving zou er goed aan doen die laatste peiler die kans op onafhankelijkheid te bieden. Door hen te leren op eigen benen te staan. Met een uniek, Nederlands exportproduct.’

Klik hier om het complete artikel in ViceVersa te lezen.
gerelateerde items