Toon alles (2)

‘Lokale Fondsenwerving nog in de kinderschoenen’

23 september 2014, 10:13
‘Lokale Fondsenwerving nog in de kinderschoenen’
‘Lokale Fondsenwerving nog in de kinderschoenen’
Lokale fondsenwerving staat binnen de ontwikkelingssamenwerkingssector nog in de kinderschoenen, maar een positieve trend is zichtbaar. Bij 60 procent van de ondervraagde stichtingen zorgen de opbrengsten uit lokale fondsenwerving al voor inkomsten van 5 tot zelfs 20 procent. Maar liefst 50 procent van de respondenten verwacht dat over 3 tot 5 jaar 20 procent van de inkomsten vanuit de lokale gemeenschap zal worden gefinancierd. Dat zijn de belangrijkste conclusies die kunnen worden getrokken uit onderzoek van PIF Research.

Het onderzoek werd gehouden in juli en augustus 2014 en zich richtte op 35 stichtingen die zich bezighouden met ontwikkelingssamenwerking in Nederland, waaronder Plan Nederland en Oxfam Novib. Hoofdthema’s waren de mate waarin men op dit moment actief is met lokale fondsenwerving en welke ontwikkelingen men verwacht in de toekomst. Met lokale fondsenwerving wordt bedoeld dat in het ‘projectland’ een beroep wordt gedaan op de opkomende middenklasse en het bedrijfsleven.

Positieve rol social media
Uit resultaten van dit onderzoek blijkt verder onder meer dat bij 67 procent van de stichtingen lokale fondsenwerving onderdeel is van de strategie en dat 38 procent daadwerkelijk actief is op dit gebied. Ook van online social platformen Twitter en Facebook wordt verwacht dat zij een positieve rol kunnen spelen in het ophalen van lokale financiering voor projecten.

‘Kennisniveau nog onvoldoende’
‘Lokale fondsenwerving is zeer actueel binnen de OS-sector en de mogelijkheden voor lokale ondersteuning door een groep die het zich kan veroorloven projecten te financieren worden hoog geschat. Echter het kennisniveau is nog onvoldoende. Daarnaast ontbreken de middelen om schaalbaar op lokale fondsenwerving in te zetten. Het is aan onze organisatie om te laten zien  hoe we allerlei online media kunnen inzetten om de noodzaak van financiering van al die projecten door de lokale gemeenschap en bedrijfsleven onder de aandacht te brengen’, zegt Harmen van Doorn (foto), oprichter van PIF World.com.

Klik hier voor alle resultaten.
gerelateerde items