Durf te experimenteren met web 2.0

6 mei 2010, 08:59
AMSTELVEEN (6 mei) - "Er is lef en initiatief nodig om vanuit eigen verantwoordelijkheid te gaan experimenteren en te investeren in de nieuwe ontwikkelingen rond het internet en web 2.0.". Dit is de hartekreet van de deelnemers aan de Maatschappelijke Ronde Tafeldiscussie die onlangs in Amsterdam werd gehouden. De deelnemers zagen heel veel kansen voor de filantropiesector om gebruik te maken van het internet. Niet alleen voor de fondswerving en communicatie, maar ook voor uitvoering van projectensteun, projectselectie, controle, een efficiëntere (en kleinere) backoffice behoren tot de mogelijkheden.

De Maatschappelijke Ronde Tafel, een initiatief van Stichting Civil Society en PricewaterhouseCoopers, vormde de opmaat naar het Civil Society Congres op 20 mei in Bussum. Meer dan honderd bestuurders uit de filantropie, politici een ondernemers discussieerden over een vijftal thema's die zijn voortgekomen uit de Agenda Filantropie.

Een van de thema's is "Filantropie 2.0". De daaraan gewijde sessie werd geleid door Deny de Jong (Ideëel Plus). Sommige deelnemers aan de discussie over filantropie 2.0 zien de goede doelen als ‘middle man' op termijn verdwijnen. Hulpvragers en geldgevers weten elkaar immers via internetplatforms goed te vinden. Met name goede doelen zullen hun meerwaarde dus elders in moeten vinden, net zoals de makelaars dat moesten door de opkomst van Funda.

Internet zal ook grote gevolgen hebben, zo zijn de deelnemers van mening, op de toekomst van direct marketing. Er zal zeker een sterkere segmentatie komen in het bereiken van mensen en gebruiken van middelen. Ook liggen er grote kansen (en ook bedreigingen) in het meer internationaal gaan opereren op de fondswervingsmarkt. In de wetenschap dat donateurs en steungevers steeds kritischer worden. Een enkeling vroeg zich af waarom Nederland zo ver achter loopt op de VS. Terwijl in Nederland 0,7% van de donaties online gaan is dat in de VS al 7%.

Hoewel niet iedereen al heel duidelijk de toekomstige trend in ‘filantropie 2.0' kon duiden, zag iedereen rond de tafel dat er kansen en uitdagingen liggen. Maar ook dat goede doelen en vermogensfondsen daarmee wel aan de slag moeten gaan. Ze moeten uit hun ‘comfort zone': meer samenwerken en investeren. Een heel belangrijke voorwaarde is de interne: zorg dat je eigen mensen (van Raad van Toezicht tot receptie) er vooral aan mee gaan doen. Filantropie 2.0 is iets voor de hele organisatie en niet alleen voor het systeembeheer, meenden de deelnemers: "Zorg daarom ook dat je de juiste nieuwe mensen binnenhaalt die met de internettechnieken om kunnen gaan."

De deelnemers aan de discussie over filantropie 2.0 hebben ook een advies aan de sector: "Geef innovatie een kans, probeer van de fouten te leren en kijk eens beter om je heen in andere landen. Daar zijn ze soms veel verder. Kennisdeling zou in de toekomst vooral ook via reeds bestaande netwerken moeten worden opgezet."

De discussieleiders van de Maatschappelijke Ronde Tafel zullen ook tijdens Civil Society Congres op 20 mei aanwezig zijn in de debatten, maar ook op het "Netwerkplein" in de foyer voor het beantwoorden van vragen.

"Filantropie 2.0": Deny de Jong
"Gesprek met de overheid" : Rien van Gendt
"Beeldvorming": Michael Rutgers en Jan van Berkel
"Databank filantropie": Gosse Bosma
"Het gesprek": Ted van den Bergh

 

gerelateerde items