Koepels gaan integriteitsbeleid opnieuw bekijken

1 maart 2018, 14:00
Er moet beter toezicht komen op de naleving van het integriteitsbeleid 
Er moet beter toezicht komen op de naleving van het integriteitsbeleid 
De koepels Partos, Goede Doelen Nederland, Dutch Relief Alliance en SHO/Giro555 hebben een statement gepubliceerd waarin ze aangeven het bestaande integriteitsbeleid opnieuw tegen het licht te houden en waar nodig te verscherpen. Het statement volgt op de berichten over seksueel ontoelaatbaar gedrag van hulpverleners van onder andere Oxfam, Artsen zonder Grenzen, Save the Cildren en Plan International. De sector gaat ook bekijken of er meldpunten voor wangedrag in crisisgebieden gecreëerd kunnen worden. 
 
‘De door hulporganisaties onderschreven Core Humanitarian Standard geeft duidelijke regels’, zeggen de koepels. ‘In Nederland kennen we, naast de gedragscode zoals branchevereniging Partos die voor haar leden verplicht stelt, in het CBF een toezichthouder met strenge kwaliteitseisen. Individuele organisaties hebben daarnaast eigen gedragscodes en vertrouwenspersonen, alsook interne meldpunten. Medewerkers moeten vaak een Verklaring Omtrent Gedrag overleggen en trainingen volgen. Desondanks worden de bestaande maatregelen in sommige gevallen niet voldoende nageleefd. Daarom houden hulporganisaties hun bestaande beleid opnieuw tegen het licht en verscherpen dit waar nodig.’
 
Beter toezicht
‘Daarnaast kijken wij als sector gezamenlijk naar wat we meer kunnen doen om dergelijke misstanden te voorkomen. Hierbij staat voorop dat het beleid daadwerkelijk wordt nageleefd. Dit betekent: beter toezicht op de naleving van het integriteitsbeleid, beter antecedentenonderzoek, transparant zijn over aanwezig beleid en voorvallen binnen de organisatie, en het onderling delen van best practices. Bij iedereen moet het bovendien bekend zijn waar misstanden gemeld kunnen worden. We bekijken de mogelijkheid om ook dergelijke meldpunten in crisisgebieden te creëren. Op die manier kunnen organisaties nog tijdiger en adequater handelen.’
 
In gesprek met minister
De koepels gaan hierover binnenkort in gesprek met Minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Zij volgt naar aanleiding van de Oxfam-affaire een zero tolerancebeleid voor organisaties die van de overheid subsidie ontvangen en stuurde hierover een pittige brief aan branchevereniging Partos, de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO), de Dutch Relief Alliance (DRA) en het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Kaag eist in deze brief ook per direct waarborgen en zegt dat ze in contracten met hulporganisaties protocollen over integriteit wil opnemen.
 
gerelateerde items