Toon alles (1)

Infofilter raadpleegt fraudemeldpunt over bel-me-niet-zakelijk

18 mei 2011, 08:59
AMSTELVEEN (19 mei) - Diverse ondernemers zijn de afgelopen periode telefonisch benaderd om zich te laten registreren in het zakelijk bel-me-niet register. Aan deze registratie zijn kosten verbonden, in tegenstelling tot www.bel-me-niet.nl, waarmee telefoonnummers geregistreerd kunnen worden van consumenten en bedrijven die niet benaderd willen worden voor telemarketingactiviteiten.


Ongeoorloofde mededinging

Via de website www.bel-me-niet.nl kunnen consumenten en bedrijven hun telefoonnummer laten blokkeren voor ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden. Het zakelijke register doet de mededeling dat óók bedrijven en instellingen hun telefoonnummer kunnen inschrijven. "Hiermee is sprake van een vorm van ongeoorloofde mededinging", aldus de heer Leemans, directeur van het Wettelijk Bel-me-niet Register. "Het zogenaamde bel-me-niet-zakelijk register profiteert immers van de bekendheid van het Bel-me-niet Register. Bovenal staat het bel-me-niet-zakelijk register de Stichting Infofilter in de weg om op een effectieve manier uitvoering te geven aan de wetgeving rondom telemarketing. Dit wringt des te meer nu bel-me-niet-zakelijk een financiële bijdrage vraagt van haar abonnees."

 


Rechtsgevolgen

De Stichting Infofilter gaat passende rechtsgevolgen aan deze actie verbinden. Ten behoeve van casusvorming verzoekt de Stichting Infofilter ondernemers die gedupeerd zijn door het zakelijke bel-me-niet register dit te melden door een e-mail te sturen aan info@bel-me-niet.nl.

gerelateerde items