IF gaat scholen helpen met fondsenwerving

4 mei 2011, 08:59
AMSTELVEEN (5 mei) - Instituut Fondsenwerving (IF) gaat samenwerken met onderwijsorganisatie VOS/ABB om scholen te ondersteunen bij het actief en professioneel zoeken naar alternatieve geldstromen.

Als reden voor de samenwerking meldt het IF in een persbericht: "De charitatieve sector is volop in beweging. De rol van de overheid is veranderd. Deze omstandigheden hebben een sterke weerslag op de sector onderwijs. De scholen, veelal nieuwkomers in de markt, worden geconfronteerd met bezuinigingen en het ontbreekt hen vaak aan de juiste kennis om zelf het heft in handen te nemen."

Zakenkundige partner

Hanneke Lenkens, directeur IF: "Het onderwijs heeft echt behoefte aan een zakenkundig partner die net dat duwtje in de rug kan geven om de scholen op professionele wijze zelf extra middelen te leren werven en die als vraagbaak fungeert voor allerlei vragen over dit - voor deze sector - relatief nieuwe vakgebied."

Extra geldbronnen aanboren 

Ritske van der Veen, directeur VOS/ABB: "Natuurlijk kunnen we als VOSABB de enorme bezuinigingen van OCW niet compenseren of goedmaken," aldus, ‘maar we kunnen - door het partnerschap met IF- onze schoolbesturen wel helpen om effectiever en moderner extra geldbronnen aan te boren, die net het verschil kunnen maken tussen leven in de bezuinigingscultuur of met opgestroopte mouwen. Een extra om onze openbare en algemeen toegankelijke scholen beter uit te rusten."

gerelateerde items