Toon alles (1)

IF Debat Café: Solidaridad in The Panama Papers

27 mei 2016, 20:28
9 juni, De Balie, Amsterdam
9 juni, De Balie, Amsterdam
De koepel van goede doelen en fondsenwervers IF organiseert op 9 juni weer een 'Debat Café'. Het debat gaat dit keer over  'schimmige constructies,  innovatieve structuren en het terugwinnen van vertrouwen'. En dat alles naar aanleiding van de recente media-aandacht voor The Panma Papers, waarin ook goede doel Solidaridad voorkomt.
 
De prikkelende IF-uitnodiging luidt: 'Solidaridad betrapt. Temidden van een illuster gezelschap van geheim agenten, criminelen en stervoetballers wordt Solidaridad ontmaskerd als speler in een mondiaal spel om belasting te ontduiken via brievenbusfirma’s. Wat heeft een ontwikkelingsorganisatie met christelijke roots, met als motto ‘zorgen voor verandering die er toe doet’, te zoeken bij belastingadviseurs van, zo lijkt het, bedenkelijk reputatie?'
 
Nico Roozen, Executive Director Solidaridad Network, zal zich niet gemakkelijk in die hoek laten wegzetten. Hij verdedigt zich tegen de aantijging dat hier sprake zou zijn van 'schimmige constructies'. Roozen, als voorschot op het debat: ‘Onzin! Het gaat helemaal niet om constructies. Het gaat om de opbouw van nieuwe structuren, a 21th Century Civil Society Organization, in een veranderende globale context’.
 
Roozen vindt reeds een medestander in Jeroen de Lange, oprichter van 100weeks en game-changer in ontwikkelingssamenwerking: 'Grote organisaties innoveren niet meer! Je moet lef hebben om nieuwe dingen te proberen maar wie zijn hoofd boven het maaiveld uitsteekt wordt genadeloos afgemaaid.’
 
IF formuleert de probleemstelling voor de debatavond als volgt: 'De samenleving lijdt in toenemende mate onder het afkalvende vertrouwen in instituties. Al langer werd ‘de politiek’ gezien als vrijplaats voor zakkenvullers en ander onbetrouwbare lieden, nu worden ook instituties als de rechterlijke macht, het openbaar ministerie, universiteiten maar ook maatschappelijke organisaties gewantrouwd. Steeds geven mensen op heftige wijze uiting aan hun (terechte of onterechte)  gevoel belazerd te worden. Wat is de rol van goede doelen hierin? Wat kunnen zij doen om dit broodnodige vertrouwen terug te winnen?'
 
IF Debat Café
Donderdag 9 juni, De Balie, Amsterdam
inloop vanaf 18.00 uur
Debatleider: Pepijn van Dijk
Belangstellenden kunnen zich melden via deze link o.v.v. IF DEBAT CAFE 9 juni. Na aanmelding ontvangt u per mail een bevestiging
 
 
gerelateerde items