Scorebordfondsenwerving

22 juni 2017, 05:59
Scorebordfondsenwerving
Scorebordfondsenwerving
En het was al zo druk op de fondsenwervingsmarkt… Die gedachte zal menig sectorgenoot hebben bij het lezen van Marjan Smeitinks verslag van de eerste Dag van de Fondsenwerving voor de Sport, die maandag op topsportcentrum Papendal werd gehouden.
 
Sportorganisaties zijn echte toetreders op de filantropische markt. Voor private financiering zoekt men in de sportwereld traditioneel naar sponsordeals, die wezenlijk verschillen van filantropische giften: sponsoring vereist een (zichtbare) wederdienst ten gunste van de sponsor. Op lokaal niveau vaak vertaald in een reclamebord langs het veld of een advertentie in het clubblad. Maar die sponsoring loopt terug, evenals de subisidies en dus ligt een verkenning naar alternatieve financieringsbronnen voor de hand.
 
Giften zonder wederdienst? Voor nieuwelingen lijkt zich een walhalla te openen, maar als iets te mooi is om waar te zijn, is het meestal niet waar. In filantropieland blijken geen geldboompjes te staan waaraan slechts licht gerammeld hoeft te worden voordat de gulle gaven zich in de schoot van sportclubs storten.
 
Een ander groot misverstand, door spreker Marc van den Tweel direct gecorrigeerd tijdens het congres, is een mindset die uitgaat van ‘bedelen’. Een succesvolle fondsenwerver is geen veredelde collectant, leurt niet om geld en is niet van ‘de liefdadigheid’, maar staat voor een idee of ideaal. Het liefst zo concreet mogelijk: ‘Breng ons team naar de Olympische Spelen’, ‘Help het oefenveld voor de micro’s realiseren’.
 
Deze beginnerslessen zouden de indruk kunnen wekken dat bestaande fondsenwervende instellingen nog niet zo hoeven te vrezen voor concurrentie om de geefeuro van de sportwereld. Dat zou erg naïef zijn. Verenigingen in de breedtesport hebben een immense achterban - nog nooit waren zoveel mensen in Nederland lid van een sportclub, actief of als vrijwilliger - en vaak diepe wortels in de lokale gemeenschap. Ze hebben dus een grote potentie. Allereerst voor kleinere donaties, maar op langere termijn ook zeker voor grotere giften, bijvoorbeeld in de vorm van legaten.
 
Het wordt dus drukker, voller en nog competitiever in het Land van Goed Doen. Goede voorlichting over de mores in dit dynamische land is echter toe te juichen. Niemand is er immers bij gebaat dat de geversmarkt wordt overladen met ‘bedelaars’ die huishoudens beschouwen als een flappentap en die menen dat voor een gift geen enkele tegenprestatie nodig is. Die is er in filantropie namelijk wel degelijk: geen advertentie of reclamebord, maar een gedeeld doel. Er is geen behoefte aan scorebordfondsenwerving.
 
gerelateerde items