Fondsenwervingsmiddag op Windesheim

15 januari 2013, 04:00
Fondsenwervingsmiddag op Windesheim
Fondsenwervingsmiddag op Windesheim
Hogeschool Windesheim in Zwolle organiseert komend voorjaar een fondsenwervingsmiddag voor het (hoger) onderwijs in Nederland. De Europese Commissie heeft enkele jaren geleden het fondsenwerven als een prioriteit in de moderniseringsagenda voor het hoger onderwijs opgenomen. Hoe is de stand van zaken op dit moment? En welke mogelijkheden voor het werven van eigen fondsen zijn er voor Nederlandse onderwijsinstellingen?

Geert Sanders
Op woensdagmiddag 29 mei kunnen hogescholen en universiteiten hun licht opsteken bij hogeschool Windesheim te Zwolle. Enkele sprekers hebben inmiddels hun medewerking al toegezegd. Vanuit zijn betrokkenheid als lid van de EU Expert Group 'Fundraising by universities from philanthropic sources' zal Prof. Dr. Geert Sanders ingaan op het werven van eigen fondsen door universiteiten en hogescholen. Geert Sanders was hoogleraar Organisatiekunde en directeur van de Stichting Ubbo Emmius Fonds voor relatiebeheer en fondsenwerving van de RUG en is schrijver van onder meer 'De Tien Geboden van Fondsenwerving: een Europees Perspectief voor Universiteiten en Hogescholen'.

Eelco Keij
Een minder bekend gegeven in Nederland is dat vrijgevige Amerikaanse foundations jaarlijks voor ongeveer € 20 miljoen doneren aan Nederlandse instellingen, waaronder ook enkele universiteiten en hogescholen. Vanuit de VS zal Eelco Keij (US-fundraiser Keylance) hier uitgebreider op ingaan. Welke mogelijkheden zijn er voor het Nederlandse hbo en wo om fondsen te werven en om van de donaties vanuit de VS een graantje mee te pikken?

Meer informatie over deze infomiddag en het definitieve programma volgt in het voorjaar.
gerelateerde items