Veel gestelde vragen over The Fundraiser

16 november 2017, 00:00
Lenthe, The Fundraiser en De Dikke Blauwe zijn sinds medio 2017 gevestigd in Nieuwe Herengracht 47, 1011 RN Amsterdam, tevens het adres van collega-bedrijf Scripta, experts in contentmarketing.
Lenthe, The Fundraiser en De Dikke Blauwe zijn sinds medio 2017 gevestigd in Nieuwe Herengracht 47, 1011 RN Amsterdam, tevens het adres van collega-bedrijf Scripta, experts in contentmarketing.

►Voor onze Voorwaarden: klik hier.

►Voor het aanvragen van abonnementen: klik hier.

►Voor de 'wilsverklaring' van de makers van The Fundraiser: klik hier.

►Voor nieuws over de lancering: klik hier.

►Voor directe vragen: bel 06 33 01 01 78, of mail: info@thefundraiser.nl

►Wie zitten er achter The Fundraiser?

The Fundraiser is een activiteit van Lenthe in samenwerking met Nederland Filantropieland.
 
Lenthe is een social enterprise die al meer dan twintig jaar actief is als uitgever van media in het domein 'filantropie' en 'maatschappelijk ondernemen'. Lenthe is eigendom van het ondernemersechtpaar Akkermans-Mulder; directeur is Henk Jacobs.
Als social enterprise heeft Lenthe geen primaire commerciële, maar wel een maatschappelijke doelstelling. De inkomsten die Lenthe genereert met de verkoop van boeken, met partnerships en vrijwillige bijdragen van stichtingen (zoals Lenthe Foundation) en private donoren, worden aangewend ter dekking van de exploitatiekosten, waaronder de kosten voor de journalisten en redacteuren die The Fundraiser-media produceren.
Lenthe staat ingeschreven bij KvK van Amsterdam onder nummer 34249929.
 
De missie van Lenthe sluit goed aan bij die van koepel NLFL. Nederland Filantropieland is Nederlands grootste community van bestuurders en medewerkers, betaald en onbetaald, in loondienst of als zelfstandige, in de filantropie. De leden hebben gemeen dat ze kennis willen delen, gelijkgestemden willen ontmoeten, zich verder willen bekwamen en de beste omstandigheden voor filantropische initiatieven willen creëren. Omdat ze zo hun eigen organisatie(s) vooruit helpen met bestuurlijke vaardigheden, marketing, fondsenwerving en communicatie.
 
►Wat is de missie van The Fundraiser? 
Uitgever Lenthe en Lenthe Foundation zijn in het leven geroepen om de maatschappelijke vrijgevigheid in Nederland te (helpen) bevorderen. Hieronder wordt verstaan: geld, goederen, tijd en kennis van burgers en organisaties aangewend voor het algemeen nut.
Ook mede-initiatiefnemer Nederland Filantropieland heeft in haar missie de versterking van filantropie centraal gesteld: ‘Door kennis te delen, te inspireren en met elkaar in contact te treden leren we van elkaar. Zo ontwikkelen bestaande particuliere initiatieven zich beter en nieuwe initiatieven sneller.’
The Fundraiser, maar ook Lenthe-titel De Dikke Blauwe, is een belangrijk media-instrument om bij te dragen aan de doelstelling.
 
►Hoe onafhankelijk is The Fundraiser?
The Fundraiser is niet verbonden aan goede doelen of commerciële partijen. Onafhankelijke berichtgeving en journalistieke mores zijn het uitgangspunt om primair de lezers te dienen. De redactie, onder leiding van de ervaren journalist-onderzoeker dr. Renée Steenbergen, werkt met een redactiestatuut. Dit betekent ook dat voor berichtgeving over non-profitpartner Nederland Filantropieland dezelfde journalistieke maatstaven gelden als voor andere partijen. Nederland Filantropieland beschikt wel over een eigen rubriek waarin nieuws en mededelingen van de koepel voor haar leden en achterban worden gepubliceerd. Deze berichtgeving valt buiten verantwoordelijkheid van de redactie. Gesponsorde content, zoals white papers, wordt als zodanig aangeduid en staat eveneens buiten verantwoordelijkheid van de redactie.
 
►Waarom hebben jullie gekozen voor een Engelse titel?
Fondsenwerving is als vak in grote beweging. Dat vraagt om een medium dat zelf de ramen open wil zetten. Naar de samenleving. Naar de bestuurskamer. Naar de vakgenoten en concullega’s. Hier en in het buitenland. Want kennis en inspiratie over fondsenwerving houden niet op bij de grenzen van een branche en al helemaal niet bij die van een land. The Fundraiser als hoofdtitel weerspiegelt onze wijdse blik en onze weidse ambities. De Nederlandse ondertitel ('Alles over fondsenwerving & Marketing') is de vertrouwde grond waarin die ambities wortelen. 

►Op wie richt zich The Fundraiser?
The Fundraiser richt zich primair op individuele fondsenwervers en marketeers die betaald of onebtaald actief zijn voor goede doelen en fondsenwervende nonprofits, zoals instellingen in cultuur, zorg & welzijn, wetenschap, sport, lokale fondsen, serviceclubs en vrijwilligersorganisaties.
Secundair richt The Fundraiser zich op alle bedrijven en zzp’ers die diensten of producten leveren voor de organisaties van onze primaire doelgroep.
Tertiair richt The Fundraisers zich op alle stakeholders, zoals bestuurders, wetenschappers, journalisten en politici/beleidsmakers.

►Wie maken The Fundraiser?
 The Fundraiser is net als De Dikke Blauwe een initiatief van social enterprise Lenthe. Vanaf 1995 is Lenthe actief als uitgever van media en organisator van evenementen op het terrein van charitas, filantropie en non-profits. De hiermee opgebouwde journalistieke ervaring wordt nu ingezet voor The Fundraiser, aangevuld door de expertise van Lenthe’s zusterbedrijf Scripta: specialisten in contentmarketing. Het ‘launching team’ bestaat op dit moment uit:
Directeur: Henk Jacobs
Uitgever: Johan Dijk 
Abonnees: Aniek Reuling
Hoofdredactie: Renée Steenbergen
Redactie: Kasper Marinus (Scripta), Marjan Smeitink, Kirsten Karmiggelt
Adviesraad: Roy Cremers, Ad Maatjens, Roel van Schaik, Marcel Beerthuizen
Leadgeneratie: LeadSupport

►Wat zijn The Fundraiser Weekly en Daily?
The Fundraiser Weekly is een online nieuwsbrief die binnenkort elke donderdag verstuurd zal worden aan de abonnees. Klik hier.
The Fundraiser Daily geeft dagelijks al het nieuws van de afgelopen 24 uur en verschijnt rond 12.00 uur in de mailbox. Klik hier.
gerelateerde items