Toon alles (1)

Bliksemenquête deel 4: Wat is jouw mening over de toekomst van ons beroep?

28 januari 2019, 14:05
Bliksemenquête deel 4: Wat is jouw mening over de toekomst van ons beroep?
Bliksemenquête deel 4: Wat is jouw mening over de toekomst van ons beroep?
We weten opvallend weinig van fondsenwervers in de Nederlandse goededoelensector. Zijn fundraisers inderdaad - zoals vaak gedacht- overwegend vrouw? Wat is jullie opleidingsniveau, je werkveld en je salaris of jaarinkomen? The Fundraiser vraagt het jou en je collega’s in de eerste van een serie enquêtes die we uitsturen in samenwerking met onze partner Nederland Filantropieland. 
 
In de eerste drie series vragen richtten we ons op het boven water krijgen van een aantal basisgegevens. De vragenlijst is verspreid via de nieuwsbrief en website van The Fundraiser en in het netwerk van NLFL, onze partner. We zijn tevreden met de respons, zeker gezien het prille bestaan van The Fundraiser. Vul daarom ook dit laatste deel van deze grote enquête in. De eindresultaten maken we bekend op de tweede Dag van het Mecenaat, op 21 maart in Utrecht. 
 
In nummer 2 van The Fundraiser publiceerden we tussentijdse resultaten van dit onderzoek. In het vorige nummer vroegen we naar de invloed die je als afdeling fondsenwerving hebt - al dan niet gecombineerd met marketing & communicatie - binnen jouw organisatie. Dit keer is de enquête gewijd aan trends en toekomstverwachtingen over fondsenwerving en wat dit kan betekenen voor jouw vak.

Hier zijn de laatste vragen, waarbij meerdere antwoorden mogelijk zijn. En natuurlijk lezen we ook graag jullie aanvullende opmerkingen en meningen!

Het beroep fondsenwerver: trends en toekomst

1. Trends: #I. Donateurs worden veeleisender en kritischer
#II. Nieuwe gevers zijn lastiger te vinden
#III. Het aantal vaste donateurs zal structureel blijven dalen
#IV. Donateurs letten minder op naam of keurmerk van organisaties, maar kijken vooral naar het doel
#V Jouw aanvullende observatie over donateursgedrag:
2. Welke wervingsmethodes zijn voor jouw organisatie het meest succesvol:
3. Welke wervingsmethodes leveren juist irritatie op bij jullie doelgroep(en)?
4. Welke inkomstenbronnen zijn nu het belangrijkste voor jouw organisatie? Graag aangeven in volgorde van belangrijkheid met de cijfers 1 tot en met 9.
Inkomsten uit lidmaatschapsgelden
Incidentele donaties
Periodieke giften
Inkomsten uit live events en peer-to-peer events
Nalatenschappen
Bijdragen van vermogensfondsen
Subsidies van overheden
Sponsoring door bedrijven (ook in natura)
Bijdragen van loterijen
5. Welke ontwikkelingen werken belemmerend voor de werving door je organisatie:

6. Welke van onderstaande ontwikkelingen bieden kansen voor jouw organisatie:

7. Hoe beoordeel je de volgende stellingen?
#I. Lokale doelen worden belangrijker en zullen steeds meer giften naar zich toe trekken
#II. Fondsenwerving vergt almaar meer inspanning en inzet van medewerkers
#III. Organisaties die hun impact het beste kunnen aantonen, zullen de meeste giften krijgen
#IV. Nieuwe betaalwijzen (Tikki, Blockchain) leiden tot minder automatische incasso’s
#V. Nieuwe betaalwijzen leiden tot meer kleine, incidentele giften
8. Wat betekenen deze nieuwe trends & ontwikkelingen voor jouw beroep?
#I. Fondsenwerving zal in toenemende mate belangrijk worden voor goede doelen, met meer personele inzet en meer invloed binnen de organisatie als gevolg:
#II. Fondsenwerving zal deels overgenomen worden door peer tot peer-werving via sociale media
#III. Fondsenwervers zullen vooral relatiebeheerders worden
Jullie mogen mij bellen/mailen voor een toelichting.
Wil je nog iets opmerken of aanvullen?
Mijn gegevens:

 
gerelateerde items