Toon alles (2)

Bliksemenquête deel 3: Hoeveel invloed hebben fondsenwervers?

3 oktober 2018, 00:00
Bliksemenquête deel 3: Hoeveel invloed hebben fondsenwervers?
Bliksemenquête deel 3: Hoeveel invloed hebben fondsenwervers?
In deel 3 van de grote Fundraiser-enquête over het vak Fondsenwerver staat de vraag centraal: hoeveel invloed heb jij als fondsenwerver binnen je organisatie? Overleg je rechtstreeks met de directie, mag je aanschuiven bij de Raad van Toezicht? En heb je een stem in de besteding van het opgehaalde geld? Help ons een goed beeld te krijgen van het vak door onderstaand formulier in te vullen.
 
We weten opvallend weinig van fondsenwervers in de Nederlandse goede doelensector. Zijn fundraisers inderdaad –zoals vaak gedacht- overwegend vrouw? Wat is jullie opleidingsniveau, je werkveld en je salaris of jaarinkomen? 
The Fundraiser vraagt het jou en je collega’s in de eerste van een serie enquêtes die The Fundraiser uitstuurt in samenwerking met onze partner Nederland Filantropieland. In de eerste serie vragen richtten we ons op het boven water krijgen van een aantal basisgegevens. Daarvan zijn de eerste tussentijdse resultaten gepresenteerd in The Fundraiser nummer 2. We gaan tot en met het einde van dit jaar door met deze enquête, zodat we nog meer te weten komen over het beroep fondsenwerver.
 
De 10 nieuwe vragen gaan over de invloed die je binnen je organisatie hebt als fondsenwerver, met je afdeling. Een veel gehoorde klacht is dat fondsenwervers aan de buitenkant van hun organisatie opereren, omdat ze gericht zijn op externe partners als donateurs en sponsors. Een andere klacht is, dat fundraisers wel het geld moeten ophalen, maar niet of nauwelijks zeggenschap hebben over de bestemming ervan. Daarom is het van belang dat je kunt meepraten op management-, liefst op directieniveau.

We zijn benieuwd hoe dat is geregeld in jouw organisatie. Dank daarom voor het invullen van de nieuwe vragen. En als je de vorige twee enquêtes nog niet hebt ingevuld, kun je dat ook hieronder doen.

Bliksemenquête nummer 3: Hoeveel invloed hebben fondsenwervers?

Hoeveel invloed hebben fondsenwervers?

1. Is het hoofd van de afdeling fondsenwerving van jouw organisatie lid van het managementteam?
Anders, namelijk:
2. Betekent dit dat er regelmatig rechtstreeks overleg is over de fondsenwerving met de directie?
Anders, namelijk
Als je 'ja' hebt ingevuld, hoe vaak heb je dan rechtstreeks overleg?
3. Wordt het hoofd fondsenwerving uitgenodigd bij vergaderingen van de Raad van Toezicht of het bestuur?
Anders, namelijk
4. Wie neemt binnen je organisatie de beslissingen over strategie en beleid van de fondsenwerving?
Anders, namelijk
5. Heeft je afdeling fondsenwerving (mede)zeggenschap over de bestedingen van de opgehaalde gelden?


Als je 'ja' hebt ingevuld, waar heb je dan (mede)zeggenschap over?
6. Werken jullie met targets bij de fondsenwerving?
7. Indien ja: wat voor soort targets?


Anders, namelijk
8. Wordt er een bonus uitgekeerd aan fondsenwervers (of het hoofd van je afdeling) als deze targets worden gehaald?
Als je ja hebt ingevuld, hoeveel procent van het binnengehaalde bedrag ontvang je dan?
9. Is er weleens een externe adviseur ingehuurd voor de fondsenwerving(strategie)?
10. Zo ja, wie besloot daartoe en was de afdeling fondsenwerving het eens met dat besluit?
Anders, namelijk
Wil je nog iets opmerken of aanvullen?
Jullie mogen mij bellen/mailen voor een toelichting.
Mijn gegevens:
Bliksemenquête nummer 2: Hoe divers zijn we in ons vak?

Hoe divers zijn we?

1. In welk veld is je organisatie actief?
2. Wat is je functieniveau binnen je organisatie?
3. Hoeveel mensen (fte) werken er op jouw afdeling?
4. Is dat alleen voor fondsenwerving?
5. Hoe is de verdeling van taken op je afdeling, naar aantallen fte’s?
6. Is het hoofd van je afdeling een man of een vrouw?
7. Is de directeur van je organisatie een man of een vrouw?
7a. Werken er ook allochtone of niet-westerse medewerkers als fondsenwerver of marketeer bij jullie organisatie?
7b. Als je 'ja' hebt ingevuld, om hoeveel fte gaat het dan?
8a. Heb je een specifieke (vervolg)opleiding voor fondsenwerver gevolgd?
8b. Als je 'ja' hebt ingevuld, welke opleiding(en) heb je dan gedaan?Anders, namelijk:
9. Wil je nog iets opmerken of aanvullen?
Jullie mogen mij bellen/mailen voor een toelichting.
Mijn gegevens:
Bliksemenquête nummer 1: Is fondsenwerven een vrouwenberoep?

Is fondsenwerving een vrouwenberoep?

Je respons wordt geanonimiseerd en het invullen van de vragen duurt hooguit 3 tot 5 minuten.
Ik ben


Mijn geboortejaar
Mijn hoogst genoten opleiding is
Ik werk
Ik doe dat


Hoeveel jaar ben je werkzaam als fondsenwerver?
Doe je uitsluitend fondsenwerving, of ook ander werk?
In welk domein ben je werkzaam?

Wat is de grootte van de organisatie waarvoor je werkt?

Wat is je bruto jaarsalaris of bruto-jaarinkomen in je functie als fondsenwerver?Is, voorzover je weet, de beloning voor mannen en vrouwen in jouw organisatie gelijk?En dan wil ik nog dit kwijt:

 
gerelateerde items