Toon alles (2)

Bliksemenquête deel 2: Hoe divers zijn we in ons vak?

6 september 2018, 05:55
Hoe divers zijn wij eigenlijk in ons vak?
Hoe divers zijn wij eigenlijk in ons vak?
We weten opvallend weinig van fondsenwervers in de Nederlandse goededoelensector. Zijn fundraisers inderdaad - zoals vaak gedacht - overwegend vrouw? Wat is het gemiddelde opleidingsniveau? Wat zijn de werkvelden en hoe liggen de salarissen? In de eerste van een serie enquêtes legden we jullie een aantal vragen voor. De resultaten daarvan vind je in de tweede editie van The Fundraiser MagazineMaar hier blijft het niet bij: met onze tweede enquête willen we in kaart brengen hoe het is gesteld met de diversiteit in jullie organisaties. Doe je weer mee?

Hoe divers zijn we?

1. In welk veld is je organisatie actief?
2. Wat is je functieniveau binnen je organisatie?
3. Hoeveel mensen (fte) werken er op jouw afdeling?
4. Is dat alleen voor fondsenwerving?
5. Hoe is de verdeling van taken op je afdeling, naar aantallen fte’s?
6. Is het hoofd van je afdeling een man of een vrouw?
7. Is de directeur van je organisatie een man of een vrouw?
7a. Werken er ook allochtone of niet-westerse medewerkers als fondsenwerver of marketeer bij jullie organisatie?
7b. Als je 'ja' hebt ingevuld, om hoeveel fte gaat het dan?
8a. Heb je een specifieke (vervolg)opleiding voor fondsenwerver gevolgd?
8b. Als je 'ja' hebt ingevuld, welke opleiding(en) heb je dan gedaan?Anders, namelijk:
9. Wil je nog iets opmerken of aanvullen?
Jullie mogen mij bellen/mailen voor een toelichting.
Mijn gegevens:

 
gerelateerde items