Deurwervers ontwikkelen systeem om overkill te voorkomen

18 augustus 2011, 08:59
AMSTERDAM (18 augustus) - Branche-organisatie Direct Dialogue Donateurswervers Nederland (waarin de vier grootste straat- en deurwervers van Nederland zijn verenigd) ziet de bui hangen en wil eventuele regelgeving van gemeenten en overheid voor zijn. Daarom wordt er hard gewerkt aan een gezamenlijk plansysteem dat overkill aan werving moet voorkomen. Directeur Henk Dokter van DDDN over het spanningsveld tussen irritatie en succes. "Regelgeving op zich is prima. Maar ik vind het onterecht dat goede doelen het slachtoffer worden van soms twijfelachtige commerciële partijen die ook langs de deuren gaan."


Geen inzicht of afstemming van alle deurwerving

"Het collecterooster bestaat al, dus ook afstemming van deurwerving ligt zeer voor de hand. Op dit moment werven de vier deurwervende bedrijven los van elkaar, voor in totaal tientallen goede doelen. Het is heel goed mogelijk, en komt ook wel eens voor, dat we in dezelfde week twee keer in dezelfde buurt aanbellen. De vraag is of we onze opdrachtgevers daar een dienst mee bewijzen. Deurwerving is goedkoop en doeltreffend, maar niemand wilt té vaak aangesproken worden. In sommige wijken en dorpen is een onverwacht gesprek nog een verzetje, maar in buurten waar regelmatig wordt aangebeld, ontstaat soms irritatie. Dat willen we oplossen met ons nieuwe systeem."


Wat is overkill?

"We zijn net begonnen met het testen van een webapplicatie waarop alle deurwervende bedrijven hun werfplanningen bij alle zeven miljoen Nederlandse huishoudens kunnen invoeren. Dan wordt duidelijk welke goede doelenorganisaties op welk moment in welke buurt of stad gaan werven. We hebben eigenlijk ook nog geen idee waar de grenzen liggen. Wat is een goede tussenruimte voor door to door marketing? Is er overkill bij twee keer in de week, twee keer in de maand of twee keer per jaar? We weten het niet en zijn nog volop aan het experimenteren. Stap 1 is het in kaart brengen van wat we nú doen."


Spanningsveld tussen irritatie en succes

"Het vinden van een optimale wervingsfrequentie is per definitie een ingewikkeld spanningsveld. Het gaat zoals bij alle fondsenwerving om het delicate gebied tussen irritatie en resultaat. Tussen wat de klant zegt te ervaren en zijn werkelijke geefgedrag. Een andere doelstelling van het plansysteem is een betere afstemming tussen collectes en deurwerving. Dat zijn duidelijk twee gescheiden trajecten. Ze vragen ook een heel ander type mensen. Maar het zou wel heel efficiënt zijn om collectes en deurwerving op elkaar af te stemmen."


Veel te winnen voor goede doelen

"Als goed doel A in een bepaalde week collecteert met flink wat publiciteit en toeters en bellen, kan A net zo goed in diezelfde week aan deurwerving doen in de steden of wijken waar niet wordt gecollecteerd. Dat betekent wel een aanpassing bij de goede doelen, onze opdrachtgevers. Daar zijn doorgaans andere mensen bezig met collecteren dan met deurwerving. Het zijn twee gescheiden grootheden. Dat willen we graag veranderen."


Minder, vaker, of ergens anders

"Uiteindelijk bepalen de goede doelen hoe vaak ze willen werven en of ze werving willen laten samenvallen met hun collectes. Maar als we de werffrequentie in kaart hebben en meer weten van de eventuele grenzen bij het publiek, kunnen we allemaal doelgerichter gaan werven. Misschien minder, misschien vaker, misschien ergens anders."


Bel-Niet-Aan Register?

"Dat zal niet zo snel gebeuren. Alleen Groen Links heeft het er wel eens over gehad. Het is technisch niet haalbaar en je kunt het ook niet handhaven. Mogen de buurkinderen dan ook geen Kinderpostzegels meer verkopen? En hoe kan de kinderboerderij uit de buurt nog collecteren als ze geen software hebben om te zien waar wel en niet aangebeld mag worden?"


Uniek systeem in de maak

"Wij willen graag proactief zijn en niet wachten op welke regeling dan ook van bovenaf. Zoals gebeurd is met het Bel-Me-Niet Register, een product van het gebrek aan zelfregulering van onze sector. Als enige in de markt zijn wij bezig onszélf te reguleren. Samen met de VFI en in overleg met CBF en Stichting Collecterooster geven wij signalen af aan de VNG (Vereniging van Ned. Gemeenten) omdat plaatselijke verordeningen op gemeenteniveau worden geregeld. Dat overleg met de VNG gaat nogal stroperig, helaas. We zullen dus zélf als wervende bedrijven samen met onze opdrachtgevers een systematiek moeten ontwikkelen. Ik ben er trots op, wat wij aan het doen zijn, is uniek in de wereld."
gerelateerde items