Toon alles (2)

Crowdfunding: hoe goede doelen de boot missen

24 februari 2016, 16:00
Goede doelen pakten slechts 5% van alle crowdfunding in 2015...
Goede doelen pakten slechts 5% van alle crowdfunding in 2015...
In 2015 werd met crowdfunding 128 miljoen euro opgehaald. Een verdubbeling ten opzichte van 2014. Feest! Maar helaas niet voor iedereen, zegt Harmen van Doorn. Volgens deze Innovatie-expert van De Dikke Blauwe en oprichter van Nederlands grootste giving/crowdsourcing platform PIF World missen met name traditionele goede doelen hier een dubbele boot: jonge generatie donateurs wordt niet bereikt en particuliere major donors krijgen buiten de sector meer aandacht. Au!
 
Het gaat dus goed met crowdfunding in Nederland. Heel erg goed zelfs. Maar niet iedereen profiteert van deze spectaculaire groei. Als we inzoomen op donaties aan maatschappelijke instellingen, waaronder goede doelenorganisaties, valt er niet zoveel te juichen. Dat zou je op het eerste gezicht niet zeggen, want in 2015 werden 1.247 maatschappelijke projecten via crowdfunding gefinancierd: meer projecten dan in welke andere categorie ook. En toch haalde de categorie 'maatschappelijke projecten' in absolute zin het minste geld op. Van de in totaal 128 miljoen euro aan crowdfunding werd in 2015 minder dan vijf procent opgehaald door goede doelenorganisaties. Samen met verenigingen en andere non profits lijken die het hier te verliezen van met name social entrepreneurs, kunstenaars en uitvinders.
 
Focus op major donors
DDB-expert Harmen van Doorn kijkt kritisch en ook met zorg naar de cijfers. ‘Als goede doelen in de particulierenmarkt niet actief worden op het gebied van crowdfunding, verliest men een jonge generatie donateurs. Op dit moment focussen ze naar mijn mening te veel op major donors, omdat het via deze weg relatief makkelijk is de terugloop bij kleinere, particuliere gevers op te vangen. Maar als je niet oppast, gaat dit in de toekomst ten koste van draagvlak onder consumenten. Je moet de jongere generatie juist nú aanspreken.’
 
Rijke particulieren kiezen alternatief
Ook de organisaties die zich richten op major donors moeten alert zijn, volgens Van Doorn. Die major donor kiest nu steeds vaker voor een alternatief. Van Doorn: ‘Major donors zijn te verdelen in vermogensfondsen en rijke particulieren. De sterke groei van crowdfunding betreft met name rijke particulieren. Er is door deze groep vorig jaar 120 miljoen euro aan giften, leningen of investeringen gedaan. Dat is heel veel, maar het meeste geld werd aangewend voor uitvinders, creatieve projecten en vooral geïnvesteerd in social entrepreneurs. Traditionele goede doelen verliezen hier dus duidelijk terrein.’
 
Non-profitsector moet in actie komen
Waarom kiest deze groep rijke particulieren niet vaker voor een gift aan een goed doel? Van Doorn: ‘Een van de redenen is dat maatschappelijke ondernemers dezelfde taal spreken als de major donors die hun projecten financieren. Daarbij heeft de gever in veel gevallen invloed op de gang van zaken en wordt goed op de hoogte gehouden van projecten. Dat is bij goede doelen lang niet altijd het geval. En als je weet dat deze geldstroom de komende jaren jaarlijks zal verdubbelen, is het hoog tijd voor goede doelen om in actie te komen. Als er niets wordt gedaan, kalft ook hier het draagvlak af.’
 
Vermogensfondsen zijn aan zet
Een gevolg van deze ontwikkeling is volgens Van Doorn dat goede doelenorganisaties steeds meer afhankelijk worden van een ander type major donors: die van het institutioneel geld. Van Doorn: ‘Denk hierbij aan grote goede doelen en hun afhankelijkheid van de Postcode Loterij. Maar zo zijn er ook zo'n tienduizend kleinere goede doelen en verenigingen afhankelijk van zevenhonderd minder bekende vermogensfondsen. Deze vermogensfondsen moeten dus inzien dat het aan hen is goede doelenorganisaties te dwingen stappen te zetten op het gebied van onder andere crowdfunding. Leer ze op een nieuwe manier te werken: fondsen werven en tegelijkertijd hun draagvlak vergroten. Dit is cruciaal om een nieuwe generatie te activeren en verbonden te houden aan het maatschappelijk initiatief in Nederland.’
 
 
gerelateerde items