CBF
Toon alles (1)

CBF: Fondsenwerving groeit licht in 2010

15 juni 2011, 08:59
AMSTELVEEN (16 juni) - Het CBF komt met een tussentijdse melding dat er in 2010 een lichte groei van vier procent is geweest in de baten uit eigen fondsenwerving in Nederland. Er werden 96 organisaties onderzocht, waarvan de gegevens vergeleken werden met gegevens over 2008, 2009 en 2010. Overigens zijn de overige baten, waaronder subsidies, ten opzichte van voorgaande jaren gedaald.


De baten uit eigen fondsenwerving bedragen € 512 miljoen en vertegenwoordigen zo'n veertig procent van de totale baten uit eigen fondsenwerving in Nederland, zoals geregistreerd door het CBF. De totale baten van deze groep van 96 instellingen, waaronder subsidies en bijdragen van goede doelenloterijen, bedroegen € 1,095 miljard.


Onzeker

In 2009 constateerde het CBF een stevige groei in de bestedingen door de goede doelenorganisaties. In 2010 is die afgevlakt tot 0,7 procent. De baten uit eigen fondsenwerving zijn in 2010 toegenomen en konden de teruggang in de overige inkomsten, zoals minder subsidies, nog opvangen. Het is nog onzeker hoe zich dat de komende jaren zal ontwikkelen, vooral omdat de subsidies nog verder zullen teruglopen.


Internationale samenwerking

De belangrijkste rubriek van bestedingen betrof, evenals in de voorgaande jaren, structurele en noodhulp voor met name internationale samenwerking. De uitgaven voor wetenschappelijk onderzoek door deze indicatieve groep van 96 goede doelenorganisaties waren belangrijk en namen in 2010 ten opzichte van 2009 licht toe met 3,2 miljoen tot 97,9 miljoen.


Kosten beheer en administratie

Ook werd naar kosten gekeken bij de organisaties. Uit die gegevens blijkt dat de gemiddelde kosten voor beheer en administratie licht stegen van 38,3 naar 40 miljoen. De kosten eigen fondsenwerving namen ook iets toe van 76,7 naar 77,2 miljoen. Verhoudingsgewijs zijn de kosten eigen fondsenwerving wel licht gedaald als de kosten afgezet worden tegen de baten, namelijk van 15,6 procent tot 15,1 procent. Meer cijfers staan in het Register goede doelen.
gerelateerde items