Toon alles (1)

Waakhond AFM introduceert striktere regels voor crowdfunding

17 augustus 2017, 18:00
Crowdfunding-platforms moeten zich voortaan aan strengere regels houden.
Crowdfunding-platforms moeten zich voortaan aan strengere regels houden.
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft de voorschriften voor crowdfunding-platforms geëvalueerd. Uit het onderzoek komen risico’s naar voren waar AFM zich zorgen over maakt. Zo lijken investeerders steeds sneller te moeten beslissen. AFM gaat daarom de huidige voorschriften aanscherpen.
 
‘De gemiddelde tijd waarin investeerders in een project konden instappen in de onderzoeksperiode daalde naar enkele uren. Hierdoor worden investeringsrisico’s mogelijk niet goed overzien’, meldt AFM. ‘Zestig procent van de investeerders negeert bovendien het advies om maximaal tien procent van het vrij belegbare vermogen in crowdfunding te investeren. Op grond van deze evaluatie worden de huidige voorschriften op een aantal punten aangescherpt.
 
Aanscherping voorschriften
Een nieuw voorschrift is dat alle projectinformatie 48 uur vooraf aan openstelling van de inschrijving voor alle investeerders op het platform beschikbaar moet zijn. De huidige 24-uurs bedenktijd achteraf blijft bestaan. Verder verwacht de AFM van de sector een flinke inspanning om te waarborgen dat investeerders zich vaker houden aan het advies om maximaal tien procent van hun vrij belegbare vermogen te investeren in crowdfunding. Consumenten mogen afwijken van deze richtlijn, maar platforms moeten deze afwijkingen wel op individuele basis kunnen verantwoorden. Een platform moet ten minste aan de AFM kunnen uitleggen waarom zij het gerechtvaardigd vindt dat een investeerder meer dan de geadviseerde tien procent investeert in crowdfunding. De investeerderstoets zal blijven bestaan, maar de frequentie van de herhaling hiervan zal afnemen.
 
Wanbetalingen inzichtelijk maken
In december 2016 maakte de AFM bekend dat zij verwacht dat wanbetalingen (alle bedragen waarvan redelijkerwijs verwacht wordt dat deze niet meer worden terugbetaald aan investeerders) inzichtelijk worden gemaakt op de websites van de platformen. De AFM signaleert dat veel platformen dit nog niet doen. Ook worden projecten pas na 365 dagen afgeboekt. Volgens de AFM zouden projecten na negentig dagen betalingsachterstand moeten worden afgeboekt. In het najaar komt de AFM met de uitkomsten van een uitgebreider onderzoek naar transparantie over wanbetalingen.
 
Wettelijke basis
Sinds 1 april vorig jaar zijn vernieuwde voorschriften in werking getreden voor crowdfunding-platforms. Op termijn verwacht de AFM dat platformen onderzoeken hoe zij op effectieve wijze invulling kunnen geven aan de voorschriften. Dit in opmaat naar nieuwe wetgeving waar de AFM om heeft gevraagd in haar wetgevingsbrief en waar het ministerie van Financiën gehoor aan heeft gegeven, waardoor crowdfunding een wettelijke basis krijgt binnen de Wet Financieel Toezicht (Wft). De platforms hebben een ontheffing of vergunning maar de regels zijn op dit moment nog niet verankerd in de wet.
 
♦DDB Journaal is met zomerreces, maar wilt u toch het filantropienieuws volgen? Neem dan een gratis abonnement op DDB Daily: elke dag om 12.00 uur het laatste nieuws in uw mailbox. Voor kosteloos abo: klik hier.
gerelateerde items